ĐHY Parolin: Ngoại giao Toà Thánh luôn tôn trọng, tế nhị nhưng rõ ràng

ĐHY Parolin gặp Đại sứ Ucraina cạnh Toà Thánh (Vatican Media)

Trả lời phỏng vấn của hãng tin CNA, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh khẳng định về đường lối ngoại giao của Toà Thánh trong tương lai là “luôn đặt ra những vấn đề với sự tôn trọng và tế nhị, nhưng cũng rất rõ ràng. Chúng tôi phải nói rõ quan điểm của chúng tôi, mặc dù không được chấp nhận và hiểu ngay, bị bác bỏ hay phản đối”.

Trước hết, về đường lối ngoại giao của Toà Thánh trong những năm qua, Đức Hồng Parolin nói từ thời Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đến Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI, và nay là Đức Thánh Cha Phanxicô, ngài không thấy có những thay đổi lớn. Mặc dù mỗi Giáo hoàng đáp ứng nhu cầu của thời đại, nhưng các vị đều đề cập đến di sản hiện tại, và luôn làm việc theo những nguyên tắc giống nhau.

Trước những thách đố về hệ tư tưởng thế tục trong các tổ chức quốc tế, Quốc vụ khanh Toà Thánh nhấn mạnh rằng Vatican cố gắng có cái nhìn bao quát mọi vấn đề của thời đại hôm nay, đồng thời có sự quan tâm mạnh mẽ về các quyền mới, bởi vì trong đó liên quan đến cái nhìn nhân học mới, điều rất khác trước đây. Nhân học mới này lấy khỏi con người ba chiều kích tương quan với chính mình, với Thiên Chúa, và với người khác, có nguy cơ huỷ hoại con người và nhân phẩm, biến con người thành hòn đảo nhỏ lạc lõng giữa đại dương, nơi con người không có bất cứ tương quan nào.

Quyền mới này xảy ra không chỉ ở các tổ chức quốc tế, nhưng cả cấp độ quốc gia. Những nỗ lực này nhằm “thực dân hoá ý thức hệ”, như cách gọi của Đức Thánh Cha. Đức Hồng y nói rõ rằng Giáo hội không nói về những vấn đề này như “một cuộc đấu tranh ý thức hệ”, nhưng đúng hơn muốn “giải quyết các vấn đề này vì Giáo hội quan tâm, yêu thương và bảo vệ con người trong phẩm giá của họ”.

Theo Quốc vụ khanh Toà Thánh, ngày nay có một sự bất bình chung trong xã hội, không có khả năng thiết lập các tương quan. Nguyên nhân do cái nhìn về nhân học, nơi chúng ta chỉ tập trung vào những mong muốn cá nhân. Ngài cũng lưu ý rằng các chủ đề như tư tưởng giới được đưa vào các tài liệu không liên quan gì đến giới tính. Đức Hồng y nói: “Từ quan điểm này, tôi rất tiếc phải nói, Toà Thánh không được lắng nghe. Nhưng chúng tôi không chống bất cứ ai. Trái lại, chúng tôi nhìn vào con người. Vì vậy, tôi tin rằng nhiệm vụ của chúng tôi là trung thành với sứ điệp mà chúng tôi phải loan truyền, không nản chí”.

Trích dụ ngôn người gieo hạt trong Tin Mừng, Đức Hồng y nói mặc dù có những hạt rơi trên sỏi đá, bụi gai, nhưng người gieo không nản lòng, bởi tin rằng sớm muộn gì cũng có những hạt rơi vào đất tốt và sinh hoa trái. Cũng vậy “tôi tin rằng đây là quan điểm của Toà Thánh, luôn đặt ra những vấn đề với sự tôn trọng và tế nhị, nhưng cũng rất rõ ràng. Chúng tôi phải nói rõ quan điểm của chúng tôi, mặc dù không được chấp nhận và hiểu ngay, dù bị bác bỏ hay phản đối”.

Ngọc Yến – Vatican News