ĐHY Sarah: thiếu hiệp nhất là phản chứng đối với sứ mạng làm chứng cho Tin Mừng

Đức Hồng y Robert Sarah

Phát biểu tại Hội nghị chuyên đề Thần học năm 2024 do Trường Thần học của Đại học Tangaza có trụ sở tại Kenya tổ chức, Đức Hồng y Robert Sarah cảnh báo rằng sự mất đoàn kết giữa các Kitô hữu là phản tác dụng đối với sứ mạng làm chứng cho sứ điệp Tin Mừng và việc truyền giáo, và sự chia rẽ này thường khiến các Kitô hữu bị “lợi dụng”.

Nếu chúng ta chia rẽ, thế giới sẽ không tin vào Tin Mừng

Phát biểu trong bài diễn văn có tựa đề “Làm cho mọi quốc gia trở thành môn đệ: Nhiệm vụ truyền giáo của Chúa Kitô”, vào ngày 22/2/2024, ngày đầu tiên của sự kiện, Đức Hồng y Sarah nói: “Nếu chúng ta không phải là một, nếu chúng ta bị chia rẽ, thì chứng tá của chúng ta về Chúa Kitô cũng bị chia rẽ và thế giới sẽ không tin vào Tin Mừng”. Ngài kêu gọi các Kitô hữu Châu Phi ưu tiên tuân theo sứ điệp Tin Mừng, và để các nguyên tắc của đức tin Kitô vượt lên trên tất cả các căn tính khác, bao gồm bộ lạc, quốc tịch và chủng tộc. “Trước tiên hãy tìm kiếm sự hiệp nhất trong đức tin Kitô giáo, sau đó là với những người đồng hương của chúng ta và những người châu Phi”.

Dễ bị lợi dụng

Cảnh báo việc các Kitô hữu “dễ bị lợi dụng” khi họ chia rẽ, Đức Hồng y Sarah nói: “Nếu chúng ta không nỗ lực đạt được sự hiệp nhất trong Chúa Kitô thì chúng ta còn tệ hơn nữa. Sự chia rẽ giữa chúng ta – tôn giáo, sắc tộc và chính trị – dễ bị lợi dụng; Chúng có thể bị các chính trị gia tham nhũng hoặc thậm chí các thế lực nước ngoài lợi dụng”.

Đức Hồng y Sarah đã liên kết sự hiệp nhất giữa các môn đệ của Chúa Giêsu Kitô với sự tiến bộ. Ngài nói: “Chỉ có cùng nhau chúng ta mới có thể thịnh vượng”.

Hồng Thủy – Vatican News