ĐHY Turkson kêu gọi xây dựng hệ thống y tế bình đẳng và công bằng hơn

Trong sứ điệp nhân Ngày Sức khỏe Thế giới Đức Hồng y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người toàn diện, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc xây dựng các hệ thống y tế bình đẳng và công bằng hơn. Ngài kêu gọi bảo hiểm sức khỏe phổ quát để mọi cá nhân và cộng đồng được chăm sóc sức khỏe.

Ngày Sức khỏe Thế giới được thành lập bởi Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 1948 với mục tiêu nâng cao nhận thức về một chủ đề sức khỏe cụ thể và nêu bật các vấn đề cấp bách và ưu tiên về sức khỏe. Ngày này thường được kỷ niệm vào ngày 7/4, và năm nay có chủ đề là “Xây dựng một thế giới công bằng và khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.”

Khủng hoảng đại dịch

Trong sứ điệp Đức Hồng y Turkson miêu tả năm 2020 là một năm “bước ngoặt”, trong đó đại dịch Covid-19 “đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống và xã hội của chúng ta”. Ngài nói: “Nó cũng khắc nghiệt nhất đối với những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất, những người tiếp xúc nhiều nhất với căn bệnh này, với ít cơ hội được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng”.

Khoảng cách nới rộng

Trình bày về sự liên kết giữa sức khỏe và giá trị của công bằng, Đức Hồng y nhấn mạnh cách đại dịch “đã nới rộng khoảng cách lớn giữa các quốc gia có lợi thế hơn và những quốc gia kém hơn, trong việc tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và điều trị y tế.” Ngài tiếp tục bày tỏ hy vọng rằng “quyền được chăm sóc sức khỏe và quyền có sự công bằng phải được dung hòa bằng cách đảm bảo phân phối công bằng các cơ sở chăm sóc sức khỏe và các nguồn tài chính, phù hợp với các nguyên tắc liên đới và tương trợ.”

Sức khỏe toàn diện

Nói về sức khỏe toàn diện, Đức Hồng y viết: “việc đảm bảo rằng mọi người đều nhận được sự chăm sóc sức khỏe cần thiết là một hành động công bằng, nghĩa là, trao cho người đó những gì thuộc quyền của họ.” “Những người chăm sóc người bệnh và người đau khổ phải có cái nhìn tổng quan này, liên tục được truyền cảm hứng bởi một tầm nhìn toàn diện về sự chăm sóc.”

Sức khỏe tâm thần

Trong sứ điệp Đức Hồng y đặc biệt chú ý đến vấn đề sức khỏe tâm thần “đã bị thử thách nghiêm trọng trong thời kỳ đại dịch này.” Bộ Phục vụ Phát triển Con người toàn diện đã soạn thảo tài liệu có tựa đề: “Đồng hành cùng những người gặp khó khăn về tâm lý trong bối cảnh đại dịch Covid-19”, nói đến các vấn đề lo lắng, tuyệt vọng, ý nghĩ tự tử và nhu cầu của cộng đồng.

Hỗ trợ tốt hơn

Đức Hồng y cũng kêu gọi những người quản lý cũng như các nhà hoạch định chính sách kinh tế và y tế có trách nhiệm đảm bảo điều kiện làm việc tốt hơn cho nhân viên y tế. Cần quan tâm hơn đến các cơ sở chăm sóc y tế, nhất là những tổ chức không được nhà nước hỗ trợ, ví dụ như của Giáo hội và các cộng đồng tôn giáo khác, thường ở những nơi xa xôi và là cách duy nhất để bảo đảm người dân được chăm sóc sức khỏe.

Chăm sóc sức khỏe cho tất cả

Kết thúc sứ điệp Đức Hồng y kêu gọi có những chiến lược để bảo đảm cho mọi người, đặc biệt người dễ bị tổn thương và bị loại trừ, được chăm sóc sức khỏe công bằng. Đây là mục tiêu cấp thiết cần đạt được nhằm xây dựng một thế giới công bằng hơn, lành mạnh hơn, một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới hòa bình mà chúng ta mơ ước và tin rằng vẫn có thể thực hiện được”. (CSR_2470_2021)