Do đại dịch, Đức Thánh Cha sẽ không đến tôn kính Đức Mẹ tại quảng trường Tây Ban Nha vào ngày 8/12

Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo rằng do tình hình đại dịch và để tránh tụ họp đông người gây lây nhiễm, Đức Thánh Cha sẽ không đến tôn kính Đức Mẹ tại quảng trường Tây Ban Nha vào chiều ngày 8/12 tới đây, lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội, như truyền thống có từ lâu đời.

Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh viết: “Vào ngày 8/12, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ làm một việc đạo đức riêng tư, phó dâng thành phố Roma, các cư dân và nhiều người bệnh ở mọi nơi trên thế giới cho Đức Mẹ”.

Thông cáo giải thích rằng “việc quyết định không đến quảng trường Tây Ban Nha vào buổi chiều để thực hiện truyền thống tôn kính Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội là do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe kéo dài và để tránh mọi nguy cơ lây nhiễm do việc tụ họp gây ra”.

Truyền thống kính viếng Đức Mẹ

Ngày 8/9/1857, Đức Piô IX đã khánh thành tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở quảng trường Mignanelli của Roma, bên cạnh quảng trường Tây Ban Nha. Gần một thế kỷ sau, vào ngày 8/12 hàng năm, Đức Piô XII đã yêu cầu đặt một bó hoa dưới chân tượng đài. Sau đó, Đấng kế vị ngài là Đức Gioan XXIII, vào ngày 8/12/1958, đã lần đầu tiên rời Vatican và mang theo một số hoa hồng trắng dâng kính Đức Mẹ, rồi đến cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả. Truyền thống này vẫn được tiếp tục cho đến ngày nay.