Dòng Chúa Cứu Thế khai mạc Tập Viện 2017

Cha Giám Tỉnh và cha Giám Tập chụp hình với quý thầy gia nhập Nhà Tập 2017

Sáng Thứ Tư, ngày 05.7.2017, lúc 10:00 am, Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích, chủ sự thánh lễ khai mạc Tập Viện. Cùng đồng tế với ngài có quý cha quý thầy Cộng Đoàn Huế và hai cha cộng đoàn Tỉnh ra huấn luyện kỹ năng cho Đệ Tử và giới trẻ.

Chia sẻ trong thánh lễ cha Giám Tỉnh mời gọi các ứng sinh Nhà Tập mở lòng đón nhận ân huệ của Chúa và can đảm bước theo Ngài. Vì Chính Chúa gọi chúng ta đến để ở lại với Ngài, được Ngài yêu thương và nâng đỡ.

Tập Viện năm nay có 12 thầy trong đó 5 thầy xuất thân từ Đệ Tử DCCT Hà Nội. Cầu chúc các thầy luôn hăng say nhiệt huyết và miệt mài cầu nguyện tìm kiếm ý Chúa trong năm tập viện này.

Được biết, Tập viện sẽ kéo dài trong một năm, sau đó, quý thầy đủ điều kiện sẽ được tuyên khấn lần đầu trong DCCT. Hiện cha Gioan.B Hồ Quang Lâm làm cha Giám Tập của Tập Viện.

Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria.

Augustine Lê

Nguồn: Giới Trẻ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.