Dòng Chúa Cứu Thế khánh thành phòng thu đa phương tiện ở Rôma

Nội thất phòng thu vừa được khánh thành
Nội thất phòng thu vừa được khánh thành

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Một phong thu đa phương tiện mới thuộc Văn phòng Truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế đã được khánh thành hôm Thứ 5 ngày 28/4/2016 lúc 12:30, do Cha Bề trên Tổng Quyền Michael Brehl, C.Ss.R. Hầu hết các thành viên thuộc Nhà Bề Trên Cả và Cộng đoàn Anphongsô đã hiện diện trong dịp quan trọng này.

Việc Cha Bề trên Tổng quyền làm phép khánh thành Văn phòng Truyền thông này đã tạo ra một bước tiến lớn trong việc cải thiện thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài của Dòng Chúa Cứu Thế.

Cha Biju Madathikunnel (Giám đốc Phòng Truyền Thông), cùng với cha Sijo Thaliyath và anh Carlos Espinoza đang cùng phối hợp để giúp Nhà Dòng thúc đẩy sứ mệnh của mình cả trong nội bộ Nhà Dòng và bên ngoài, bằng các phương pháp truyền thông hiện đại. Mục đích của phòng thu mới này là để phát sóng các thông điệp bằng hình ảnh, các cuộc phỏng vấn, tọa đàm và phim tài liệu cho Hội dòng để tiếp tục sứ vụ của Dòng Chúa Cứu Thế.

Cha Bề trên Tổng Quyền DCCT và quý cha thuộc Curia tham dự lễ khánh thành
Cha Bề trên Tổng Quyền DCCT và quý cha thuộc Curia tham dự lễ khánh thành

Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới Tỉnh dòng Sao Paolo ở Brazil vì đã hỗ trợ quảng đại trong việc làm cho dự án phòng thu đa phương tiện này đơm hoa kết trái. Một lần nữa, Dòng Chúa Cứu Thế đã sẵn sàng đáp ứng đòi hỏi trách nhiệm của việc tạo ra một không gian đối với việc truyền thông và cộng tác để rao giảng Tin Mừng cho những người nghèo trong năm Thánh Lòng Thương Xót và Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp này.

Biju Madathikunnel, CSsR

Giám đốc Văn phòng Truyền thông

Minh Tuệ (Theo CSsR. News)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.