Dòng Chúa Cứu Thế kỷ niệm 150 năm truyền giáo ở Suriname

Thái Hà (04.02.2016) – Ngày 20/2/2016 tới đây, cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế ở Suriname sẽ kỷ niệm 150 năm truyền giáo tại quốc gia phía bắc Nam Mỹ này.

Từ ngày 30/7/1865, Đức Giáo Hoàng Piô IX đã ủy thác quyền Đại diện tông tòa Suriname cho Dòng Chúa Cứu Thế. Theo yêu cầu của cha Tổng quyền bấy giờ là Nicolas Mauron, một nhóm các nhà truyền giáo người Hà Lan đã khởi hành từ Amsterdam đến trong Suriname trong ngày 20/2/1866.

Và để kỷ niệm biến cố đầy niềm vui này. Dòng Chúa Cứu Thế ở Suriname đã lên kế hoạch mừng lễ với một loạt các sự kiện từ ngày 14/1 đến ngày 31/7, cũng là thời điểm kết thúc năm thánh 150 Dòng Chúa Cứu Thế Suriname.

Trong thánh lễ và là sự kiện đầu tiên diễn ra hôm 14/1, cộng đoàn đã tưởng nhớ lại những tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, và công việc truyền giáo của họ cho những người nghèo, người bệnh, những người da đen và người da đỏ. Đặc biệt trong đó có công trình vĩ đại của Chân phước Peter Donders. Ngài đã phục vụ người phong hủi ở Batavia, người bản địa cũng như người da đen, và là một mẫu gương cho việc truyền giáo.

Để đánh dấu sự tưởng nhớ đến Thánh Peter Donders, cùng với một số lượng lớn các tín hữu, Cộng đồng Dòng Chúa Cứu Thế đã làm cho ngày 16 tháng Giêng, một cuộc hành hương đến Batavia.

Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế sau đó hôm 16/1 đã cùng với một lượng lớn các tín hữu hành hương đến Batavia, vùng đất truyền giáo của Chân phước Donder.

Về cuộc đời của thánh nhân, có hai khía cạnh quan trong ơn gọi truyền giáo là: tình yêu dành cho sự sống và tôn trọng những gì của Thiên Chúa hiện diện nơi người dân. Với tình yêu và sự tôn trọng, ngài đã chăm sóc những người phong hủi, những người bản địa và người da đen, bởi vì đối với ngài họ là một phần của lịch sử nhân loại.

Đức Thiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.