Dòng ngôi lời Úc Châu có thêm 5 thầy phó tế

Trong số này có thầy Hải và thầy Đức đến từ Việt Nam, thầy Francois and thầy Marius đến từ Madagascar, và thầy Edward đến từ Ghana.

Thánh Lễ diễn ra tại nhà nguyện Saint Paschal. Chủ phong ngày hôm nay là Đức cha Vinh sơn Nguyễn Văn Long, cùng với sự đồng tế của đông đảo quí cha Dòng Ngôi Lời và quí cha khách.

Thánh Lễ được diễn ra trong bầu khí ngày hội đa văn hóa. Các bài thánh ca được cất lên bằng các thứ ngôn ngữ khác nhau, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người nghe.

Trong thời gian sắp tới, các thầy này sẽ được bài sai đi các nước khác nhau trên thế giới. Cụ thể,

Edward Teye được sai tới Zimbabwe ; Hai Duy Nguyen được sai tới ở Colombia; Francois Andrianihantana được sai tới Australia; Marius Razafimandimby được sai tới Netherlands-Belgium; Duc Hong Le được sai tới USA Chicago Province.

Xin Chúa chúc lành cho các thầy và tiếp sức luôn mãi cho các thầy trên bước đường truyền giáo.

Được biết, Dòng Ngôi lời viết tắt là SVD, ba mẫu tự đầu của ba chữ La Tinh: Societas Verbi Divini. Dòng được thành lập vào năm 1875 tại Hà Lan, do cha thánh Arnold Janssen, một linh mục triều người Đức sáng lập. Tính đến nay, Dòng Ngôi Lời có trên 6.100 thành viên, gồm các linh mục và tu huynh, đang hoạt động trên 70 quốc gia.

Duc Trung Vu, CSsR