Dòng Thánh Phaolô Hà Nội: Thánh lễ tuyên khấn trọn đời của 13 nữ tu

Lúc 9 giờ 30, thứ Bảy, 17.10, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội đã chủ sự thánh lễ tuyên khấn vĩnh viễn của 13 nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres, Tỉnh Dòng Hà Nội.

Thánh lễ diễn ra tại Nguyện đường Tu viện Sainte Marie, số 37, Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cùng đồng tế với Đức Hồng Y Phêrô có Đức cha Laurenso Chu Văn Minh, khoảng 50 linh mục thuộc các Giáo phận Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phát Diệm, Thanh Hóa, các tu sĩ nam nữ, thân nhân bạn hữu của các khấn sinh.

Sơ Bề trên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Hà Nội – Nữ tu Saint-Jean de Marie Trần Thị Anh đã nhận lời khấn của 13 nữ tu khấn trọn và thay mặt Tỉnh Dòng, cám ơn cộng đồng Dân Chúa đã hiệp dâng thánh lễ hôm nay.

Được biết, Hội dòng Thánh Phaolô thành Chartres là hội dòng thuộc quyền Giáo Hoàng, được thành lập vào năm 1696, do linh mục Louis Chauvet, chánh xứ một họ đạo nhỏ vùng Beauce nước Pháp (cách Chartres 40 km).

Hiện nay trụ sở Trung ương của Dòng đặt tại Rôma. Dòng có nhiệm vụ chuyên giáo dục trẻ em, chăm sóc bệnh nhân và giúp đỡ những người bất hạnh.

Dòng Thánh Phaolô đến Sài Gòn, Việt Nam năm 1860 và đến Hà Nội năm 1883.

Đến năm 1891 nhà Dòng tại Hà Nội được nâng lên thành Tỉnh Dòng.
Sau năm 1954 (miền Bắc) nhà cầm quyền tịch thu tất cả các cơ sở giáo dục, y tế và giáo dục của Hội Dòng. Tỉnh Dòng thánh Phaolô Hà Nội bị sát nhập vào Tỉnh Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng. Đến những năm gần đây, Tỉnh Dòng Thánh Phaolô Hà Nội được phục hồi.

Hiện nay, tại Việt Nam có hơn 1000 nữ tu phục vụ trong 4 tỉnh dòng: Sài Gòn, Đà Nẵng và Mỹ Tho và Hà Nội.

Tỉnh Dòng Thánh Phaolô Hà Nội hiện có gần 100 nữ tu đang phục vụ tại Tổng Giáo phận Hà Nội và một số các giáo phận khác như Hưng Hóa, Lạng Sơn, Hải Phòng, Phát Diệm, Thanh Hoá…

Truyền Thông Thái Hà

Ảnh: Minh Hùng