ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta

Ngày 1/11, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức tổng giám mục Silvano Maria Tomasi, mới được ngài chọn làm Hồng y hôm Chúa Nhật 25/10, làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta, thay thế Đức Hồng y Angelo Becciu.

Trong thư đề ngày 1/11, Đức Thánh Cha cho biết ngài đã chấp thuận đơn từ chức của Đức Hồng y Becciu và bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi thay thế.

Trong thư gửi Đức tổng giám mục Tomasi, Đức Thánh Cha cũng xác định rằng Đức tổng sẽ có mọi quyền hạn cần thiết để quyết định bất kỳ câu hỏi nào có thể nảy sinh từ việc thực hiện nhiệm vụ được giao phó cho ngài, để nhận lời tuyên thệ của vị Thủ lãnh tiếp theo, và sẽ là người phát ngôn duy nhất của Đức Thánh Cha về tất cả những gì liên quan đến mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Hội Hiệp sĩ Malta.

Đức tổng giám mục Tomasi năm nay 80 tuổi, sẽ được thăng Hồng y trong Công nghị vào ngày 28/11 tới đây. Năm 2016, ngài đã nghỉ hưu sau 13 năm làm Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và các tổ chức đặc biệt tại Geneva.

Trong vai trò đặc sứ của Đức Thánh Cha, Đức Hồng y tân cử Tomasi sẽ cộng tác với vị tân Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ, sẽ được bầu trong cuộc bầu cử vào ngày 7/11 tại Roma.

Hiện tại, Hội Hiệp sĩ Malta đang gặp khủng hoảng cơ cấu sau khi Đức Thánh Cha buộc vị Thủ lãnh trước đó, Matthew Festing, từ chức vào năm 2017. Sau đó, hiệp sĩ Giacomo Dalla Torre đã được chọn thay thế hiệp sĩ Festing. Thủ lãnh mới này qua đời hồi tháng 5 năm nay.

Ngày 7/11, các hiệp sĩ đã tuyên khấn sẽ tổ chức một Hội đồng toàn thể, quy tụ các đại diện từ các tỉnh và các ngành của Hội, để bầu chọn vị Thủ lãnh mới. (CSR_8036_2020)

Hồng Thủy – Vatican News