Đức Thánh Cha gửi Đức Hồng y Parolin đi thăm Congo và Nam Sudan

Ngày 27/6/2022 Phòng Báo chí Toà Thánh thông báo rằng Đức Thánh Cha “đã quyết định gửi Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin đến Kinshasa và Juba để bày tỏ sự gần gũi của ngài với các dân tộc Congo và Nam Sudan yêu quý.”

Đức Thánh Cha đã thực hiện quyết định này sau khi ngài phải hoãn chuyến tông du đến hai nước Phi châu này do bị đau đầu gối nặng và theo yêu cầu của các bác sĩ.

Đức Hồng y Parolin sẽ viếng thăm hai nước Congo và Nam Sudan từ ngày 1-8/7/2022, trùng với thời gian mà Đức Thánh Cha đã dự định cho chuyến tông du của ngài tại hai nước này.

Phần Đức Thánh Cha, vào Chúa Nhật ngày 3/7/2022, ngài sẽ cử hành Thánh lễ với cộng đoàn người Congo ở Roma, đúng vào ngày ngài lẽ ra sẽ cử hành Thánh lễ tại Kinshasa khi viếng thăm Congo.

Hôm 10/6/2022 Vatican đã thông báo rằng chuyến viếng thăm hai nước Cộng hoà Dân chủ Congo và Nam Sudan của Đức Thánh Cha sẽ được dời lại vì lý do sức khoẻ, đặc biệt là đầu gối của ngài. Chúa Nhật sau đó, trong buổi đọc Kinh Truyền Tin tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã xin lỗi về việc phải hoãn chuyến viếng thăm và hứa sẽ lên lịch cho chuyến viếng thăm này “sớm bao nhiêu có thể.”