Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho người trẻ tham dự cuộc họp hàng năm của cộng đoàn Taizé

Một buổi cầu nguyện của cộng đoàn Taizé

Trong sứ điệp gửi những người trẻ đang tham dự cuộc họp mặt cầu nguyện hàng năm do cộng đoàn đại kết Taizé tổ chức, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi họ trở nên hải đăng hy vọng trong bóng đêm của đại dịch.

Cuộc gặp gỡ thường niên của giới trẻ lần thứ 43 do cộng đoàn Taizé tổ chức được dự kiến từ ngày 27/12/2020 đến 1/1/2021 tại thành phố Torino của Ý. Nhưng do đại dịch, cuộc gặp gỡ được tổ chức theo hình thức online.

Đức Thánh Cha đã liên kết với sự kiện thường niên này qua một sứ điệp được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh.

Hải đăng hy vọng

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khen ngợi các thành viên trẻ của cộng đoàn Taizé đã thể hiện “sự sáng tạo và trí tưởng tượng” và đã tìm ra “một cách hoàn toàn mới” để ở cùng nhau.

Thay vì một sự kiện dành riêng cho châu Âu, cuộc họp năm nay mở cửa cho những người tham dự từ khắp nơi trên thế giới.

Đức Thánh Cha nói: “Ước gì những ngày này, khi các con cùng nhau cầu nguyện và hỗ trợ nhau trong đức tin và đức cậy, giúp các con hy vọng khi thuận lợi cũng như khi bất lợi.” Đức Thánh Cha nói thêm rằng ngay cả bản chất trực tuyến của cuộc gặp gỡ của họ cũng là một lý do để tìm thấy hy vọng.

Can đảm bước theo Chúa Ki-tô

Trích Thông điệp Fratelli tutti – Tất cả anh em – Đức Thánh Cha nhắc người trẻ rằng không ai được đương đầu với cuộc sống cách đơn lẻ. Ngài nói rằng mọi người cần cộng đoàn và kêu gọi những người trẻ tránh loan truyền sự thất vọng và thiếu tin tưởng, điều làm cho niềm hy vọng được Thần Khí của Chúa Phục sinh ban trở thành vô hiệu.

ĐTC nói: “Các con hãy để mình được tràn đầy hy vọng. Nó sẽ cho các con lòng can đảm để bước theo Chúa Ki-tô, làm việc cùng nhau và cho những người khó khăn nhất, đặc biệt là những người cảm thấy khó khăn khi đối mặt với những khó khăn của thời điểm hiện tại.”

Nền văn hóa gặp gỡ

Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích những người tham gia cuộc gặp gỡ online do Taizé tổ chức “phát triển một nền văn hóa gặp gỡ và tình huynh đệ, và cùng nhau bước tới chân trời hy vọng được mặc khải bởi sự Phục sinh của Chúa Kitô”.

Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả các thành viên của cộng đồng Taizé và tất cả những người tham gia cuộc họp quốc tế năm nay. (CSR_9599_2020)

Hồng Thủy – Vatican News