Đức Thánh Cha: “Hãy biểu lộ khuôn mặt bác ái của Giáo hội”

2022.03.01 rifugiati ucraini, profughi ucraini in Polonia, Caritas Polonia, conflitto Russia Ucraina (Credit Caritas Polonia)

Trong thông điệp gửi tới Ủy ban Di cư Công giáo Quốc tế, ĐTC Phanxicô đánh giá cao hoạt động mục vụ chăm sóc người di cư và người tị nạn như một hình thức thúc đẩy việc tôn trọng nhân quyền và phẩm giá con người phù hợp với học thuyết về xã hội của Giáo hội.

Ngày 30/5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một thông điệp tới các thành viên của Ủy ban Di cư Công giáo Quốc tế (ICMC) nhân dịp khai mạc Đại hội Toàn thể.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh một số điều nhằm gợi ý cho việc phân định của Uỷ ban, khi họ gặp nhau để thực hiện ba điều quan trọng sau: chọn ra ban điều hành mới, phê duyệt các quy chế mới và xác định các chỉ dẫn hoạt động của Uỷ ban cho những năm tới.

Được thành lập để chăm sóc người di cư và người tị nạn

Suy tư về xu hướng hoạt động của Ủy ban, ĐTC lưu ý rằng Ủy ban được thành lập vào năm 1951 bởi Đức Giáo hoàng Piô XII nhằm “hình thành một mạng lưới giữa các HĐGM trên toàn thế giới để hỗ trợ các HĐGM trong việc chăm sóc mục vụ đối với những người di cư và người tị nạn.” Uỷ ban cũng là một hình thái biểu đạt mang tính đoàn thể về hoạt động mục vụ của các giám mục, vốn là những người chia sẻ, hiệp thông với ĐTC và quan tâm tới Giáo hội hoàn vũ “trong mối dây hòa bình, tình yêu và hiệp nhất.”

ĐTC tiếp tục: Ủy ban được phân biệt với các tổ chức khác đang hoạt động trong xã hội dân sự và trong Giáo hội vì bản chất và sứ mạng của Giáo hội. Vì lý do này, Uỷ ban nằm trong Tông hiến “Praedicate Evangelium” như một trong những nguồn lực thuộc Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện.

Do đó, Hội đồng Toàn thể đại diện cho các HĐGM khác nhau trực thuộc Ủy ban được mời gọi biểu đạt sự sẵn sàng cộng tác để “chào đón, bảo vệ, thúc đẩy và hòa nhập người di cư và người tị nạn”.

Sứ mạng của Giáo hội: bên trong và bên ngoài

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phân biệt hai khía cạnh đối với sứ mạng của Giáo hội thuộc Ủy ban bao gồm: sứ mạng nội bộ và sứ mạng bên ngoài.

Ở cấp độ ‘nội bộ’, Ngài nói rằng trong khi Ủy ban chủ yếu được kêu gọi để cung cấp hỗ trợ cho các HĐGM và các Giáo phận trong việc đối phó với những thách thức của di cư, điều này cũng “thúc đẩy việc phát triển và thực hiện các dự án chăm sóc mục vụ cho người di cư và huấn luyện những người làm mục vụ trong lĩnh vực di cư” để phục vụ trong các Giáo hội riêng biệt.

Ở cấp độ ‘bên ngoài’, ĐTC lưu ý rằng Ủy ban được kêu gọi để ứng phó với các thách thức toàn cầu và các trường hợp khẩn cấp về di cư trong sự hiệp thông với Giáo hội địa phương. Hơn thế nữa, Uỷ ban tham gia vào việc vận động với tư cách là một tổ chức xã hội dân sự ở cấp độ quốc tế và thể hiện sự dấn thân của Giáo hội nhằm thúc đẩy nhận thức quốc tế có tính sâu rộng hơn về các vấn đề di cư.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói “theo cách này, Uỷ ban sẽ thúc đẩy sự tôn trọng nhân quyền và thúc đẩy phẩm giá con người phù hợp với học thuyết về xã hội của Giáo hội.”

70 năm phục vụ

Sau đó, Đức Thánh Cha cảm ơn Ủy ban đã làm việc trong 70 năm qua, đặc biệt đã giúp các Giáo hội địa phương ứng phó với những thách thức của việc di tản người dân do chiến tranh ở Ucraina gây ra.

Ngài cũng nhấn mạnh “hàng triệu người xin tị nạn, người tị nạn và những người phải di tản ở các nơi trên thế giới, những người rất cần được chào đón, bảo vệ và yêu thương.”

“Là một Giáo hội, chúng ta mong muốn phục vụ tất cả mọi người và siêng năng làm việc để xây dựng một tương lai hòa bình. Anh chị em có cơ hội biểu lộ khuôn mặt bác ái của Giáo hội qua các hoạt động.”

Kết thúc sứ điệp với lời xin cầu nguyện cho chính mình, ĐTC cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến công việc của Ủy ban và hứa sẽ cầu nguyện cho các thành viên của Uỷ ban.

Văn Cương, SJ – Vatican News