Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho những người xả thân tranh đấu cho các quyền căn bản

Trong ý cầu nguyện tháng 4, được Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha công bố ngày 6/4, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Công giáo trên khắp thế giới cầu nguyện cho những người liều mạng sống để tranh đấu cho các quyền căn bản.

Đức Thánh Cha kêu gọi: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang xả thân đấu tranh cho các quyền căn bản của con người trong các chế độ độc tài, và ngay cả trong các nền dân chủ đang ở trong tình trạng khủng hoảng. Xin cho họ có thể nhìn thấy sự hy sinh của mình và công việc mà họ đang làm trổ sinh hoa trái dồi dào.”

Trong video trình bày ý cầu nguyện Đức Thánh Cha giải thích: “Bảo vệ các quyền căn bản con người đòi hỏi lòng can đảm và sự quyết tâm. Tôi đang đề cập tới việc tích cực đấu tranh với nạn nghèo đói, bất bình đẳng, thiếu việc làm, thiếu đất đai và nhà ở, sự khước từ của xã hội và các quyền lao động.”

“Trên thực tế, các quyền căn bản của con người thường không có sự bình đẳng giữa mọi người. Có những người thuộc tầng lớp thứ nhất, thuộc tầng lớp thứ hai và tầng lớp thứ ba, lại có những người bị loại bỏ. Không! Tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng.”

Ngài nói tiếp: “Ở một vài nơi, việc bảo vệ phẩm giá con người đồng nghĩa với việc có thể bị cầm tù, ngay cả không xét xử; thậm chí có thể bị vu khống. Mỗi người đều có quyền được phát triển toàn diện, và quyền căn bản này không thể bị từ chối ở bất cứ quốc gia nào.”

Nhận xét về ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng Tư, cha Fréderic Fornos, dòng Tên, giám đốc quốc tế của Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo hoàng, cho biết: “Đây không phải là lần đầu tiên Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh về tầm quan trọng của các quyền căn bản của con người.”

“Trong thông điệp mới nhất của ngài, Fratelli tutti, ngài đã tố cáo sự thật rằng ‘Trong khi một bộ phận nhân loại sống trong sự xa hoa, một bộ phận khác lại thấy phẩm giá của mình bị từ chối, bị khinh miệt hoặc bị chà đạp, và các quyền căn bản của nó bị loại bỏ hoặc vi phạm.’”

Cha Fornos nói rằng lời kêu gọi cầu nguyện của Đức Thánh Cha “là một lời mời để nhớ đến những người nam nữ, ở rất nhiều quốc gia trên thế giới, những người tiếp tục ở trong tù hoặc trong những tình huống nguy hiểm, hoặc những người đã hy sinh sự sống, và nhiều người trong số họ nhân danh đức tin vào Chúa Giê-su Ki-tô. Chúng ta đừng quên họ; chúng ta hãy cầu nguyện cho họ ”.