ĐTC mời gọi đại đội hiến binh Ý khu vực Vatican giúp đỡ những người già yếu

Trong cuộc gặp gỡ Đại đội hiến binh Ý khu vực Roma-Vatican, Đức Thánh Cha khuyến cảm ơn sự phục vụ của họ và khuyến khích họ bảo vệ quyền sống, tôn trọng, giúp đỡ mọi người dân, đặc biệt người già yếu, vì mỗi người được Chúa tạo dựng và yêu thương.

Cuộc gặp gỡ tại sảnh Clementina trong dinh Tông tòa là cơ hội để Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn về việc phục vụ của các hiến binh tại khu vực Vatican, khi cộng tác với các lực lượng khác của Ý và Vatican để phục vụ cho an ninh và trật tự công cộng, với sự tôn trọng các quy định, đồng thời với sự kiên nhẫn trước yêu cầu của công chúng.

Quan tâm đến người già yếu

Tiếp đến, Đức Thánh Cha đánh giá cao sự chuyên nghiệp và trách nhiệm của các hiến binh, điều củng cố ý nghĩa liên đới trong xã hội. Từ đó, ngài nhắc rằng các hiến binh được kêu gọi quan tâm đặc biệt đến những người yếu đuối bất hạnh, đặc biệt người già yếu. Ngài đề cao những việc làm đơn giản, thầm lặng của họ nhưng có thể tạo nên sự tin tưởng của người dân.

Bảo vệ quyền sống

Đức Thánh Cha khuyến khích đội hiến binh khu vực Vatican “hãy là những người thúc đẩy một quyền công dân có trách nhiệm ở mọi nơi, là những người bảo vệ quyền sống, thông qua sự dấn thân vì sự an toàn và an ninh cho người dân.” Ngài cũng nhắc nhở họ luôn ý thức rằng mỗi người được Chúa yêu thương, được Người tạo dựng và đáng được tôn trọng.

Sự hiện diện quý giá

Đức Thánh Cha nói với các hiến binh: “Mỗi buổi sáng khi tôi đến đây trong phòng làm việc trong Thư viện, tôi cầu nguyện với Đức Mẹ và sau đó tôi đến cửa sổ để nhìn xuống quảng trường, nhìn thành phố và tôi thấy các bạn ở đó, ở cuối quảng trường. Mỗi buổi sáng, tôi chào các anh em với trái tim của tôi và cảm ơn anh em.

Cuối cùng Đức Thánh Cha cầu chúc rằng đức tin, lòng trung thành và quảng đại của các hiến binh giúp họ có những động lực mới để thực hiện sứ vụ của họ. Ngài phó thác họ cho lòng từ mẫu của Đức Mẹ – Trinh nữ trung thành, Đấng mà họ chạy đến với lòng tin tưởng, đặc biệt trong những lúc mệt mỏi và khó khăn. (CSR_7599_2020)

Hồng Thủy – Vatican News