Đức Thánh Cha Phanxicô đến đền thờ Đức Bà Cả cầu nguyện cho chuyến tông du Iraq

Chiều ngày 4/3/2021, hôm trước ngày lên đường viếng thăm Iraq, Đức Thánh Cha đã đền thờ Đức Bà Cả cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là Phần Rỗi của dân thành Roma và phó thác cho Đức Mẹ chuyến tông du thứ 33 của ngài, từ ngày 5-8/3/2021.

Ngay từ đầu triều đại Giáo hoàng của ngài, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có thói quen đến cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là Phần Rỗi của dân thành Roma, được tôn kính trong  đền thờ Đức Bà Cả, trước và sau mỗi cuộc tông du nước ngoài. Do đó đền thánh Đức Bà Cả trở thành nơi thờ phượng được một vị Giáo hoàng kính viếng nhiều nhất.

Trước khi cầu nguyện tại nhà nguyện nơi có ảnh Đức Mẹ, Đức Thánh Cha đã đặt một bó hoa trên bàn thờ, trước ảnh Đức Mẹ. Bức ảnh có hình Đức Mẹ đang bế Chúa Hài Nhi. Nơi bức ảnh này Đức Thánh Cha nhìn thấy đức tin của dân Chúa, từ hàng thế kỷ đã quây quần quanh Mẹ giữa những lúc khó khăn để cầu xin một dấu hiệu ân sủng từ trời cao, bởi vì “điều không thể đối với loài người không phải là không thể đối với Thiên Chúa”.

Đây là lần thứ 85 Đức Thánh Cha kính viếng đền thánh Đức Bà Cả. Lần cuối cùng ngài đến đây là ngày 8/12 năm ngoái. Sau khi đến tôn kính Đức Mẹ tại quảng trường Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã đến cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ và dâng Thánh lễ tại nhà nguyện hang đá.

Hồng Thủy – Vatican News