Đức Thánh Cha Phanxicô: Phải phân biệt giữa “khủng hoảng cộng đoàn” và “khủng hoảng tâm linh” để tránh “lạm dụng quyền bính”

“Sự pha trộn không phân biệt giữa lãnh vực quản trị và lãnh vực lương tâm làm phát sinh sự lạm dụng quyền bính, điều mà chúng ta đã chứng kiến ​​khi cái ổ của hàng loạt những vấn đề xấu xí được phát hiện”. Đức Giáo hoàng đã khẳng định như vậy, trong cuộc tiếp kiến  Phong trào Focolare tại Hội trường Phaolô VI.

ĐTC nêu rõ: “Nhiệm vụ của những người nắm giữ các vị trí quản trị, ở tất cả các cấp, là phải làm việc để đối phó một cách tốt nhất và mang tính xây dựng nhất với các cuộc khủng hoảng của cộng đoàn và của tổ chức; thay vào đó, những khủng hoảng tâm linh của con người, liên quan đến những điều thâm sâu của cá nhân và đến lãnh vực lương tâm, thì đòi hỏi sự tiếp cận thận trọng của những người không nắm giữ các chức vụ quản trị, ở mọi cấp.”

Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Và đây luôn là một quy tắc tốt của Giáo Hội, không chỉ áp dụng cho những thời điểm khủng hoảng của con người, mà còn áp dụng chung cho sự đồng hành với họ trên hành trình thiêng liêng.” “Sự phân biệt khôn ngoan giữa tòa ngoài và tòa trong mà kinh nghiệm và truyền thống của Giáo hội dạy chúng ta, là điều không thể giảm trừ được.”

“Ngày nay tầm quan trọng của khả năng phục hồi khi đối mặt với khó khăn được nhấn mạnh rất nhiều, đó là khả năng đối phó với những khó khăn một cách tích cực bằng cách rút ra từ chúng các cơ hội”, Đức Giáo hoàng nói về “tầm quan trọng của các cuộc khủng hoảng”.

“Không thể có chuyện sống mà không có khủng hoảng, khủng hoảng là một may mắn” – ngài nói thêm, cảnh báo về “cơn cám dỗ biến cuộc khủng hoảng thành xung đột”.

(M.N.)