Đức Thánh Cha Phanxicô: Yêu thương tha nhân là cách đáp lại tình yêu nhận được từ Thiên Chúa

ĐTC gặp các nhân viên Tòa Ân giải Tối cao và các linh mục giải tối (Vatican Media)

Trong cuộc gặp gỡ các tham dự viên khóa học về “tòa trong” do Tòa Ân giải Tối cao tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ ngày 8 đến 12 tháng 3, Đức Thánh Cha nói rằng tình yêu tha nhân là cách các hối nhân sống, tương ứng với Tình yêu họ nhận được từ Thiên Chúa qua bí tích hoà giải, và là nơi tập luyện hàng ngày để yêu mến Thiên Chúa

Sau lời chào Đức Hồng y Mauro Piacenza, Chánh Tòa Ân giải Tối cao, cùng với vị phụ tá của ngài, và các giám chức, nhân viên, các linh mục giải tội tại các đền thờ ở Roma và tất cả các tham dự viên, Đức Thánh Cha chia sẻ về 3 điểm.

Phó thác chính mình cho Tình yêu

Trước hết Đức Thánh Cha nói về hành động phó thác chính mình cho Tình yêu; đây là một hành động đức tin. Đức tin không chỉ là một loạt các khái niệm hay lời tuyên xưng, nhưng được diễn tả và được hiểu trong tương quan giữa Thiên Chúa và con người, và giữa con người với Thiên Chúa.

Đức tin là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa Đấng Thương xót, là phó mình trong vòng tay của Tình yêu nhiệm mầu và quảng đại này, , Đấng mà chúng ta rất cần nhưng đôi khi lại sợ hãi phó thác vào Người. Đức Thánh Cha nhắc rằng nếu chúng ta không phó thác cho tình yêu Thiên Chúa thì chúng ta sẽ phó thác vào Người khác, vào não trạng thế gian và sẽ đi đến chỗ cay đắng, sầu buồn và đơn độc.

Vì vậy, bước đầu tiên của việc xưng tội tốt là phó thác chính mình cho Chúa để mình được đến gần với Đấng thương xót. Do đó linh mục giải tội “phải có khả năng ngạc nhiên trước anh chị em mình, những người nhờ đức tin cầu xin ơn tha thứ của Thiên Chúa, và chỉ nhờ đức tin, họ phó thác chính mình cho Chúa trong bí tích hoà giải.”

Để cho mình được biến đổi bởi Tình yêu

Từ đó, xưng tội là để cho mình được biến đổi bởi Tình yêu. Trong điểm thứ hai này Đức Thánh Cha nhắc rằng “mỗi cá nhân không thay đổi vì một loạt giới luật khô khan, nhưng vì sự quyến rũ của Tình yêu được nhận thức và dâng hiến một cách tự do.” Trong bí tích hoà giải hối nhân gặp được tia sáng của Thiên Chúa, Đấng là Tình yêu, họ để mình được biến đổi bởi Tình yêu.

Đức Thánh Cha nhận định: “Vị giải tội tốt luôn được kêu gọi để nhìn thấy phép lạ của sự thay đổi, để ý thức hoạt động của Ân sủng trong tâm hồn của hối nhân, bằng cách tạo điều kiện cho hành động biến đổi nhất có thể.”

Sống tương ứng với Tình yêu

Và cuối cùng, phó thác và để mình được biến đổi bởi Tình yêu sẽ đưa đến việc sống tương ứng với Tình yêu đã lãnh nhận. Đức Thánh Cha nói: “Ước muốn thực sự được hoán cải trở nên cụ thể khi sống tương ứng với tình yêu của Thiên Chúa đã được đón nhận và chấp nhận.” Sự tương ứng này, theo Đức Thánh Cha, được thể hiện trong sự thay đổi của cuộc sống và trong các công việc của lòng thương xót sau đó.

Đức Thánh Cha nói rằng dù chúng ta không bao giờ có thể hoàn toàn sống tương ứng với Tình yêu Thiên Chúa do sự khác nhau không thể lấp đầy giữa Đấng Tạo Hóa và các thụ tạo, thì chính Thiên Chúa chỉ cho chúng ta một cách để có thể sống tương ứng với Người, đó là tình yêu tha nhân.

Vị giải tội nhân lành luôn chỉ ra rằng, bên cạnh tình yêu tối thượng của Thiên Chúa, không thể thiếu tình yêu tha nhân, như một nền tảng huấn luyện hàng ngày để rèn luyện tình yêu đối với Thiên Chúa.

Tội nhân được tha thứ

Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thường xuyên xưng tội như là “một cách thánh hóa, một trường học đức tin, từ bỏ, thay đổi và tương ứng với Tình yêu thương xót của Chúa Cha.”

Để kết luận, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý, “Mỗi người chúng ta là một tội nhân được tha thứ, được sắp đặt để phục vụ người khác, để nhờ cuộc gặp gỡ bí tích, họ cũng có thể gặp được Tình yêu đã mê hoặc và thay đổi cuộc đời chúng ta”. (CSR_1839_2021)

Hồng Thủy – Vatican News