ĐTC: sinh thái học toàn diện đòi có sự hoán cải nội tâm sâu xa

Trong sứ điệp gửi các tham dự viên hội nghị quốc tế của EcoOne, Đức Thánh Cha nhắc nhở về sự nối kết giữa con người với nhau và với môi trường. Ngài kêu gọi phát triển phẩm giá con người, chống lại nguyên nhân gây nghèo đói, và hoạt động để bảo vệ môi trường.

EcoOne là một sáng kiến môi trường của phong trào Focolare. Hội nghị quốc tế năm nay có chủ đề: “Những cách thức mới hướng tới nền sinh thái toàn diện: 5 năm sau thông điệp Laudato Si’”, được tổ chức tại Castel Gandolfo từ ngày 23-25/10.

Chủ đề của hội nghị, theo Đức Thánh Cha, đề cập đến tầm nhìn nối kết giữa nhân loại và việc chăm sóc thế giới của chúng ta từ các chiều kích: đạo đức, khoa học, xã hội và thần học.

Đặc sủng hiệp nhất

Nhắc lại xác tín của chị Chiara Lubich, người sáng lập phong trào Focolare, rằng thế giới được tạo thành mang trong mình ơn gọi hiệp nhất, Đức Thánh Cha tin rằng điều này hướng dẫn công việc của các tham dự viên trong việc nhìn nhận rằng “mọi thứ kết nối với nhau” và “sự quan tâm cho môi trường cần được kết nối với tình yêu chân thành dành cho các anh em đồng loại và sự dấn thân không ngừng để giải quyết các vấn đề xã hội.”

Một mô hình kinh tế xã hội mới và bao gồm hơn

Đức Thánh Cha nêu lên nhu cầu khẩn cấp về một mô hình kinh tế xã hội mới và bao gồm hơn, cho thấy rằng chúng ta là “một gia đình nhân loại duy nhất, những người bạn đồng hành cùng chung một xác thịt, những đứa con của cùng trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta” (Fratelli Tutti, số 8). Tình liên đới với tha nhân và thế giới, Đức Thánh Cha nói, “đòi một sự sẵn sàng cương quyết để phát triển và áp dụng các nguyên tắc thực hành để nâng cao phẩm giá mọi người trong các tương quan con người, gia đình và công việc, đồng thời chống lại các nguyên nhân cơ cấu gây nên nghèo đói, và nỗ lực bảo vệ môi trường.”

Hoán cải nội tâm sâu xa

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhận định rằng để đạt được một nền sinh thái học toàn diện cần có sự hoán cải nội tâm sâu xa, cả ở mức độ cá nhân và tập thể. Cần phá bỏ lý luận khai thác bóc lột và ích kỷ để cổ võ lối sống điều độ, đơn giản và khiêm tốn.

 Vatican News