ĐTC thành lập Ủy ban giám sát các quyết định tài chính nội bộ

Theo thông cáo của Vatican ngày 5/10, tếp tục những nỗ lực để bảo đảm sự minh bạch và đáng tin trong hoạt động tài chính của Tòa Thánh, ngày 29/09/2020, Đức Thánh Cha đã thành lập ủy ban kiểm soát các vấn đề cần được bảo mật, và bổ nhiệm Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, làm chủ tịch ủy ban mới này.

Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức tổng giám mục Filippo Iannone, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các Văn bản luật, làm Tổng Thư ký của Ủy ban mới được thành lập.

Các thành viên khác của ủy ban được Đức Thánh Cha bổ nhiệm bao gồm Đức tổng giám mục Fernando Vergez Alzaga, Tổng Thư ký của Quốc gia thành Vatican, Đức cha Nunzio Galantino, Chủ tịch Cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, và cha Juan Antonio Guerrero Alves, Bộ trưởng Bộ Kinh tế.

Được gọi là “Ủy ban về các vấn đề được bảo mật”, ủy ban mới sẽ giám sát và quyết định từng trường hợp cụ thể các giao dịch tài chính mà chủ yếu vì lý do bảo mật, được miễn trừ khỏi các quy luật mới về chống tham nhũng do Đức Thánh Cha ban hành ngày 1/6.

Đạo luật ngày 1/6 quy định rằng quá trình lựa chọn đối tác tài chính cho các dự án hoặc đầu tư của Vatican được tập trung thông qua APSA – Cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, và Phủ Thống đốc thành Vatican. Các quy luật yêu cầu hai văn phòng phải công bố nội bộ những thông tin về các đối tác tài chính đã chọn và ngày dự kiến của các giao dịch đó.

Theo điều 4 của luật mới, chỉ một số hợp đồng công được miễn trừ khỏi luật này. Các ngoại lệ bao gồm bốn trường hợp cụ thể của các hợp đồng do Phủ Quốc vụ khanh và Phủ Thống đốc quy định:

– các hợp đồng liên quan đến các vấn đề thuộc bí mật của Tòa Thánh,

– các hợp đồng được tài trợ bởi một tổ chức quốc tế,

– các hợp đồng cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ quốc tế,

– và các hợp đồng liên quan đến hoạt động và an ninh của Giáo hoàng, Tòa thánh và Giáo hội Toàn cầu, hoặc “cần thiết hay có chức năng đảm bảo sứ mạng của Giáo hội trên thế giới và đảm bảo chủ quyền và độc lập của Tòa thánh hoặc Quốc gia Thành Vatican.” (CSR_319_2020)

Hồng Thủy – Vatican News