Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long chủ tế thánh lễ khai mạc đại hội của anh chị em xa quê tại Thái Hà

Thái Hà (19.11.2018) – Đức cha Anphongsô, Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hoá đã chủ tế thánh lễ khai mạc 3 ngày Đại lễ của anh chị em xa quê (di dân) tại Hà Nội đang sinh hoạt tại Thái Hà vào lúc 19 giờ, thứ Hai, 19.11.2018.

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên chánh xứ Thái Hà cùng quý cha trong Tu viện DCCT Hà nội, cha Giuse Lê Hoài Túc, phụ trách di dân của Giáo Hưng Hoá, quý sơ Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội đang đồng hành với anh chị em xa quê tại Thái Hà cùng đông đảo anh chị em xa quê đã hiệp dâng thánh lễ trọng thể này.

Với chủ đề của ngày thứ nhất “Noi gương các thánh tử đạo Việt Nam, người xa quê ra đi loan báo Tin Mừng”, trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức cha Anphongsô mời gọi anh chị em xa quê loan báo Tin Mừng “trong mọi hoàn cảnh, kể cả trong nghịch cảnh” và “tuổi nào cũng có thể thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng” và với “hoàn cảnh di dân là cơ hội tốt để loan báo Tin Mừng”. Đức cha Anphongsô cũng đưa ra các cách thức loan báo Tin Mừng mà anh chị em xa quê có thể áp dụng trong hoàn cảnh của mình.

Sau thánh lễ là chương trình hoan ca do anh chị em xa quê thực hiện.

Được biết hiện có gần 30 cộng đoàn với hàng ngàn anh chị em xa quê thuộc nhiều giáo xứ trong các Giáo phận Hưng Hoá, Thái Bình, Bùi Chu, Hà Nội đang sinh hoạt tại Thái Hà. Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế cũng có hai cha đặc trách anh chị em xa quê là cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh và cha Giuse Trần Hữu Hoan. Ngoài quý cha còn có quý sơ Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội cũng đồng hành cùng anh chị em xa quê tại đây.

Chương trình hai ngày đại lễ của anh chị em xa quê tiếp theo như sau:

THỨ BA, 20.11: CHỦ ĐỀ : CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI DI DÂN

– 19 giờ 00: Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, bề trên giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam sẽ chủ tế và giảng lễ cầu nguyện cho người di dân.

– 20 giờ 00-22 giờ 00: Đêm thánh ca mừng đại lễ, rút thăm trúng thưởng lộc vàng đại lễ

THỨ TƯ, 21.11: CHỦ ĐỀ – KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

– 18 giờ 30: Rước kiệu trọng thể kính thánh bổn mạng các cộng đoàn và kính các thánh tử đạo Việt Nam

– 19 giờ 00: Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, sẽ chủ tế thánh lễ trọng thể Kính các thánh tử đạo Việt Nam

– 20 giờ 00: Văn nghệ, trao giải thưởng các cuộc thi chào mừng đại lễ, rút thăm trúng thưởng lộc vàng đại lễ và bế mạc đại lễ di dân.

Truyền Thông Thái Hà

Hình ảnh: Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.