Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse Lương Văn Long

Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse Lương Văn Long tại nhà thờ Giáo họ Sàn.

Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse Lương Văn Long, C.Ss.R.

Thánh lễ diễn ra lúc 19 giờ 15, vào hôm qua, Thứ Sáu, 10.12 tại nhà thờ Giáo họ Sàn thuộc Giáo xứ Mỹ Lộc, Giáo phận Bắc Ninh (Mỹ Lộc, Mỹ Hà, Lạng Giang, Bắc Giang).

Đồng tế trong thánh lễ có quý cha trong Giáo phận, quý cha thuộc Cộng đoàn DCCT Nà Phặc, quý nam nữ tu sĩ, cách riêng quý sơ thuộc Dòng Hiệp Nhất Bắc Ninh và anh chị em giáo dân trong và ngoài Giáo họ Sàn.

Cha Giuse Lương Văn Long là thành viên của Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Tây Ninh. Ngài được Chúa gọi về vào ngày 07.12 vừa qua sau hơn một tuần chạy chữa vì nhiễm Covid-19.

Tại ngôi nhà của gia đình cha Giuse Lương Văn Long thuộc Giáo họ Sàn, cha xứ đã dâng thánh lễ đưa chân và anh chị em trong gia đình cũng đã tổ chức nghi thức phát tang cho cha Giuse vào chiều tối cùng ngày ngài qua đời.

Cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh, Bề trên Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Nà Phặc cùng quý cha phúng viếng cha Giuse Lương Văn Long tại gia đình.

Lúc 18 giờ, ngày 09.12, tại Sài Gòn, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám tỉnh Tỉnh DCCT Việt Nam đã chủ sự thánh lễ đồng tế cử hành thánh lễ an táng cho cha Giuse Lương Văn Long. Trong thánh lễ, tro cốt của cha Giuse Long được đặt giữa lòng nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Sài Gòn. Quý cha quý thầy đã cùng dâng thánh lễ và tiễn biệt ngài.

Trước khi vào Dòng Chúa Cứu Thế, cha Giuse Lương Văn Long là chủng sinh của Giáo phận Bắc Ninh và đã học xong chương trình triết học và thần học tại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội.

Truyền Thông Thái Hà

Ảnh: Giáo xứ Cao Bình