Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang dâng Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày Thứ Bảy đầu năm Giáp Thìn tại Thái Hà

Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh đã chủ sự Thánh lễ trong ngày hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày Thứ Bảy đầu năm Giáp Thìn tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà, Hà Nội.

Hàng ngàn anh chị em tín hữu từ các Giáo phận Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Hóa … đã về tham dự ngày hành hương và Thánh lễ.

Ngay từ sáng sớm, anh chị em từng đoàn người đi trên các xe ô tô 16 đến 45 chỗ. Nhiều gia đình đi xe ô tô cá nhân. Một số đi xe gắn máy đến với ngôi đền nhỏ bé Thái Hà – nơi có linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được cầu khẩn gần một trăm năm qua.

Lúc 09 giờ 15, cha Antôn Nguyễn Quang Hưng hướng dẫn cộng đoàn làm giờ hành hương cầu nguyện với Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cùng với cộng đoàn hiện diện, giờ hành hương dâng lên Mẹ Hằng Cứu Giúp những ý tạ ơn và xin ơn của hàng ngàn anh chị em đã đến nơi đây trong những ngày đầu năm vừa qua.

Lúc 10 giờ 00, đoàn đồng tế tiến vào trong nhà thờ. Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang đã chủ sự Thánh lễ. Đồng tế với ngài có cha Giuse Nguyễn Văn Hội, Bệ trên Tu viện cũng là cha chính xứ của Giáo xứ Thái Hà và khoảng 15 cha trong và ngoài tu viện cùng đồng tế trong Thánh lễ.

Chia sẻ trong bài giảng, Đức cha Giuse nhấn mạnh rằng, “hôm nay chúng ta không chỉ đến đây để nói với Chúa, nói với Đức Mẹ. Để nhờ Đức Mẹ nói khó với Chúa cho chúng ta, mà hôm nay chúng ta đến đây còn để nghe Chúa nói với chúng ta”. Từ các bài đọc Kinh Thánh, Đức cha Giuse mời gọi mọi người suy nghĩ đến một người mẹ khác là người mẹ Hội Thánh. Người Mẹ Hội Thánh đang ‘mang thai và sinh con’. Nếu như chúng ta là con cái của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng ta được mời gọi thực hiện một sứ mạng “chăm mẹ, giúp mẹ Hội Thánh sinh những người con mới.”

Nhà thờ Thái Hà cũng gọi là Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà. Nơi đây các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế luôn phổ biến lòng sùng kính Đức Mẹ qua bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Vào mỗi ngày Thứ Bảy đều có ba giờ hành hương kính Đức Mẹ trước mỗi thánh lễ, lúc 9 giờ 30, 11 giờ 30 và 17 giờ 30. Nhất là vào các ngày đầu năm âm lịch, cách riêng là ngày Mồng Ba và ngày Thứ Bảy đầu tiên của năm âm lịch là những ngày hành hương kính Đức Mẹ cách đặc biệt. Trong những ngày này, có hàng ngàn anh chị em từ các giáo phận như Hưng Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh…về đây để bày tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ dưới tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp và dân lên Mẹ những tâm tình của những ngày đầu năm mới. Ngày Mồng Ba Tết vừa qua, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội đã chủ sự Thánh Lễ cho khoảng 5 ngàn anh chị em hành hương về đây.

Truyền Thông Thái Hà