Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp dâng Lễ Các Thánh và bế mạc Tuần Đại Phúc tại Hội Nguyên

Chiều tối qua, 01.11, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh đã cử hành Lễ Các Thánh tại Giáo xứ Hội Nguyên, Giáo phận Vinh. Đây cũng là thánh lễ bế mạc Tuần Đại Phúc do các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế thực hiện tại Giáo xứ này.

Thánh lễ diễn ra lúc 19 giờ 00. Sau thánh lễ là nghi thức làm phép Thánh Giá Đại Phúc và sân bóng đá của Giáo xứ.

Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Hội Nguyên khai mạc chiều tối thứ Năm, 26.10 do cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế tại Giáo phận Vinh thực hiện với 10 tu sĩ, trong đó có 9 linh mục và một thầy.

Tuần Đại Phúc ngoài các thánh lễ còn nhiều các cử hành và hoạt động khác, như cử hành Bí tích Hoà giải, Xức dầu bệnh nhân, gặp gỡ các hội đoàn, các giới, Chầu Thánh Thể vào mỗi buổi trưa, hành hương kính Đức Mẹ, cách riêng là các tu sĩ đi thăm viếng từng gia đình để lắng nghe đời sống đức tin và cầu nguyện cho các gia đình.

Giáo xứ Hội Nguyên nằm gần quốc lộ 1 A thuộc địa bàn xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Giáo xứ là một giáo xứ mới được thành lập (2014). Giáo xứ tách ra từ Giáo xứ Thuận Nghĩa. Giáo xứ có khoảng 2.800 nhân danh với gần 700 gia đình trong ba giáo họ khác nhau. Hiện nay cha Gioan B. Ngô Năng được đặt làm linh mục chánh xứ.

Đức cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp làm phép Thánh Giá Đại Phúc
Nghi thức cầu nguyện cho các bậc tổ tiên trong Tuần Đại Phúc
Giới thiệu ơn gọi tu trì trong Tuần Đại Phúc
Xức dầu bệnh nhân cho các cụ lớn tuổi và người ốm đau bệnh tật trong Tuần Đại Phúc

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.