Đức Giáo Hoàng Phanxicô thêm ba lời kêu cầu vào Kinh Cầu Đức Bà

Theo tôn ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ba lời kêu cầu mới sẽ được thêm vào trong Kinh Cầu Đức Bà Loretô, để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria: “Đức Mẹ hay thương xót, Đức Mẹ là lẽ cậy trông, và Đức Bà nâng đỡ dân di cư“(1).

Trong một văn thư gửi tới các vị chủ tịch của các Hội Đồng Giám mục được chính thức công bố vào ngày 20 tháng 6 năm 2020, Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích, đã ghi nhận rằng cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria là „ con đường ưu việt và chắc chắn để gặp gỡ Chúa Kitô“.

Thư Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích
Từ Vatican, ngày 20 tháng 6 năm 2020
Lễ kính Trái tim vô nhiễm của Đức Trinh Nữ Maria

Trọng Kính Quý Đức Cha,

Trong cuộc hành hương về Thành thánh Giêrusalem trên trời, để được tận hưởng sự hiệp thông vĩnh viễn với Chúa Kitô, Hiền Thê và Cứu Chúa của mình, Giáo hội suốt dọc theo con đường của lịch sử hằng tín thác vào Mẹ là Đấng luôn tin vào Lời Chúa. Chúng ta học biết từ Tin Mừng rằng ngay từ đầu các môn đệ của Chúa Giêsu thực sự đã học để ca khen “Mẹ được chúc phúc giữa các người phụ nữ” và tin tưởng phó thác vào sự can thiệp của Mẹ. Chúng ta không thể đếm hết được các danh hiệu và lời kêu cầu do lòng đạo đức Kitô giáo, trong nhiều thế kỷ, đã dành riêng cho Đức Trinh Nữ Maria, là con đường ưu việt và chắc chắn để gặp gỡ Chúa Kitô. Ngay cả ngày nay, khi đang bị lao đao thử thách bởi biết bao điều nghi hoặc và sai lầm, con cái thảo hiếu càng chạy đến với Mẹ, với đầy lòng yêu mến cậy trông, đấy là điểm đặc biệt thân thương đối với Dân Chúa.

Để diễn đạt tâm tình ấy, Đức Thánh Cha Phanxicô, sau khi đón nhận những mong muốn đã được bày tỏ, đã quyết định ghi thêm vào danh sách Kinh Cầu của Đức Trinh Nữ Maria Vinh Hiển, được gọi là “Kinh Cầu Đức Bà Loretô”, ba lời lời kêu cầu sau đây: “Đức Mẹ hay thương xót, Đức Mẹ là lẽ cậy trông, và Đức Bà nâng đỡ dân di cư“: “Mater misericordiae”, “Mater spericordia” “Solacium Migrantium”. Lời kêu cầu đầu tiên sẽ được thêm vào sau “Đức Mẹ Chúa Kitô “, lời kêu cầu thứ hai thêm vào sau “Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa”, lời kêu cầu thứ ba thêm vào sau “Đức Bà bầu chữa kẻ có tội”.

Trân trọng vui mừng được kính báo quyết đinh này tới Quý Đức Cha để được thông tri và áp dụng, và cũng nhân cơ hội này xin bày tỏ với Đức Cha tất cả lòng quý mến kính trọng của tôi.

Thành kính trong Chúa
Đức Hồng Y Robert Sarah
Tổng trưởng
Đức TGM Arthur Roche
Tổng Thư Ký

Sau đây là Kinh Cầu Đức Bà

Xin Chúa thương xót chúng con.
– Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
– Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
– Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
– Chúa Kitô nhận lời chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
– Thương Xót Chúng Con.
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
– Thương Xót Chúng Con.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
– Thương Xót Chúng Con.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
– Thương Xót Chúng Con.

Rất Thánh Đức Bà Maria.
– Cầu cho Chúng Con.
Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.
Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
Đức Mẹ Chúa Kitô.
Đức Mẹ hay thương xót (1)
Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Đức Mẹ lẽ cậy trông (1)
Đức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Đức Mẹ cực tinh cực sạch.
Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Đức Mẹ rất đáng yêu mến.
Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Đức Mẹ chỉ bảo đành lành.
Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa.
Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Đức Nữ cực khôn cực ngoan.
Đức Nữ rất đáng kính chuộng.
Đức Nữ rất đáng ngợi khen.
Đức Nữ có tài có phép.
Đức Nữ có lòng khoan nhân.
Đức Nữ trung tín thật thà.
Đức Bà là gương nhân đức.
Đức Bà là tòa đấng khôn ngoan.
Đức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Đức Bà là Đấng trọng thiêng.
Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng.
Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng.
Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Đức Bà như lầu đài Đavid vậy.
Đức Bà như tháp ngà báu vậy.
Đức Bà như đền vàng vậy.
Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Đức Bà là cửa Thiên Đàng.
Đức Bà như sao mai sáng vậy.
Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Đức Bà bào chữa kẻ có tội.
Đức Bà nâng đỡ dân di cư (1)
Đức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Đức Bà phù hộ các giáo hữu.
Nữ Vương các Thánh Thiên Thần.
Nữ Vương các Thánh Tổ Tông.
Nữ Vương các Thánh Tiên Tri.
Nữ Vương các Thánh Tông Đồ.
Nữ Vương các Thánh Tử Vì Đạo.
Nữ Vương các Thánh Hiển Tu.
Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh.
Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ.
Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ Vương hồn xác lên trời.
Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.
Nữ Vương ban sự Bình An.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
– Chúa tha tội chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
– Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
– Chúa thương xót chúng con.
Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
– Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

LỜI NGUYỆN: Chúng con lạy ơn Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con. Xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian, chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta. Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy. Mẹ ôi, khoan thay, nhân thay, chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con. Xin Đức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con. Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết Thiên Thần cùng trên hết các Thánh. Chúng con còn ở dưới thế nầy như kẻ đi biển cả vậy. Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên Bắc vậy. Xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo, kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng. Chúng con trông Đức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa Thiên Đàng xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ, được chịu muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết chẳng hay cùng. Amen.

(1) (Tạm dịch đang khi chờ đợi bản dịch chính thức được ủy ban phụng vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chuẩn y)
(Nguồn: https://fr.zenit.org/articles/litanies-de-lorette-trois-nouvelles-invocations-a-la-vierge-marie/)

 

Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu

Nguồn: vietcatholic.net

Tựa gốc: Kinh Cầu Đức Bà Loretô: Ba lời kêu cầu mới được thêm vào Kinh Cầu Đức Bà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.