Đức Hồng Y Parolin: Cho đến nay, con đường ngoại giao đối với chiến tranh ở Ucraina vẫn chưa mang lại kết quả lớn

Ucraina

Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh nhận định trong một cuộc phỏng vấn của Đài truyền hình Tv 2000 của HĐGM Ý rằng “Cho đến nay, con đường ngoại giao đối với chiến tranh ở Ucraina vẫn chưa mang lại kết quả lớn”.

Ngày 24/11, Đức Hồng Y được mời tham dự lễ khai mạc năm học mới của Đại học châu Âu ở Roma. Tại đây, trong cuộc phỏng vấn sau buổi lễ, liên quan đến cuộc chiến ở Ucraina, ngài nói: “Không thể tưởng tượng và không thể chấp nhận được khi để người dân Ucraina sống trong tối tăm và giá lạnh”.

Quốc vụ khanh Toà Thánh nhận định: “Cho đến nay, con đường ngoại giao đối với chiến tranh ở Ucraina vẫn chưa mang lại kết quả lớn. Điều này phụ thuộc vào các bên. Ngay từ đầu, Toà Thánh luôn sẵn sàng đưa ra con đường này. Đức Thánh Cha đã liên tục lặp lại mong muốn ngăn chặn chiến tranh, và sẵn sàng cung cấp các điều kiện và phạm vi cho hoạt động này, nhưng cho đến nay chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ phản hồi nào”.

Đức Hồng Y cho biết ba con đường Tòa Thánh thực hiện cho cuộc chiến này. Trước hết là những giáo huấn của Đức Thánh Cha với những lời kêu gọi liên tục và chân thành của ngài về việc chấm dứt chiến tranh; tiếp đến là khía cạnh nhân đạo vì tình hình ở Ucraina ngày càng trở nên không thể chịu được với việc dân chúng bị bỏ trong bóng tối và giá lạnh do các vụ đánh bom vào các cơ sở dân sự, điều không thể tưởng tượng được; và sau cùng là hành động ngoại giao mà hiện tại không mang lại kết quả lớn. (CSR_5024_2022)

Ngọc Yến – Vatican News