Đức Hồng Y Parolin: Hành động chính trị và kinh tế phải hướng tới công bằng, công ích và bác ái

Đức Hồng Y Parolin

Phát biểu tại buổi gặp gỡ “Sự hiện diện và đối thoại của Giáo hội trong xã hội” ở Vigevano, bắc Ý, hôm 26/11, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh mời gọi các tham dự viên, trong lúc phải đưa ra những lựa chọn cho tương lai cần theo sự chỉ dẫn của Giáo hội, để hành động chính trị và kinh tế không tập trung vào lợi ích cá nhân, nhưng hướng tới công bằng, công ích và bác ái.

Trước sự hiện diện của các tham dự viên đến từ thế giới lãnh đạo, xã hội và văn hoá, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, ra đi khắp nơi trên thế giới và loan báo Tin Mừng, tha thứ mọi tội lỗi và cử hành Phép rửa là một sứ vụ Chúa Giêsu giao phó cho các môn đệ. Chúa Giêsu là một lời loan báo tốt lành, chất vấn lương tâm và yêu cầu sự đón nhận cách tự do, không áp đặt.

Vì thế, theo Quốc vụ khanh Toà Thánh, trong lĩnh vực xã hội, văn hoá và chính trị, Giáo hội luôn thể hiện sự tự do của con người trước điều tốt, với ý thức rằng quyền phán xét thuộc về Thiên Chúa và lương tâm. Vì các hoạt động xã hội đòi hỏi nguyên tắc công bằng cho tất cả mọi người, do đó cần phải bảo vệ quyền tự do trong sự tham chiếu đến các giá trị nền tảng, đồng thời thiết lập các quy tắc pháp luật truyền cảm hứng cho các hành vi sao cho phù hợp với công bằng.

Đức Hồng Y cho rằng, trong xã hội cần phải có sự hài hoà giữa hoạt động và nhân phẩm, năng lực và sự say mê chung. Ngài mời gọi các tham dự viên là những người Công giáo, trong lúc phải đưa ra những lựa chọn cho tương lai, cần theo sự chỉ dẫn của Giáo hội, để hành động chính trị và kinh tế không tập trung vào lợi ích cá nhân, nhưng ở cập độ chính trị phải hướng tới công bằng và công ích, ở cấp độ cá nhân và Giáo hội phải quy về bác ái.

Ngài nhận xét rằng, ngày nay, lĩnh vực công đã trở thành sân khấu của cuộc xung đột giữa các trách nhiệm chức năng của hệ thống và tính bền vững của chính trị trong các định hướng lịch sử cho các quyết định chính trị. Vì thế, hành vi chính trị và xã hội không thể được đồng hóa với tác động của các hiện tượng vật lý và sinh học, được nghiên cứu bằng phương pháp khoa học. Vì lý do này, công lý cho con người phải quy chiếu đến nền tảng giá trị, thúc đẩy sự tự do, những điều tốt đẹp chứ không chỉ đúng thủ tục.

Kết thúc bài nói chuyện, Đức Hồng Y đưa ra cách thức làm chứng của người Công giáo trong xã hội ngày nay. Ngài nói: “Để trở thành một Kitô hữu thực sự, chúng ta phải là một công dân tốt, và để trở thành một công dân tốt chúng ta phải là một người chân chính, phải đáp lại tình yêu đối với mầu nhiệm chất vấn lịch sử đời mình, và tìm thấy trong Chúa Kitô nền tảng lịch sử và chiều kích cánh chung của chính mình”.

Ngọc Yến – Vatican News