Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự Lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh 2015 tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

WTGPHN – Vào lúc 9g00 Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 29 tháng 03 năm 2015, tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ sự nghi thức làm phép lá, kiệu lá và dâng Thánh lễ khai mạc Tuần Thánh. Cùng đồng tế có cha xứ Antôn Trần Duy Lương, thầy Phó tế Phêrô và có đông đảo giáo dân tham dự.

IMG_9217

Bước vào giờ cử hành, Đức Hồng Y và đoàn rước tiến về quảng trường nhà thờ, tại đây Ngài làm phép lá. Sau khi cộng đoàn nghe bài Tin Mừng Mc 11,1-10, Ngài đã cho thấy ý nghĩa việc Đức Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem cách trọng thể, để cho thấy Ngài đích thực là Đấng Ki-tô, là Vua Hoà Bình, Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Ngài mời gọi cộng đoàn hãy bước theo Chúa Ki-tô, để nhờ ơn thánh, chúng ta được tham dự vào thập giá thì cũng được dự phần vào sự phục sinh và sự sống muôn đời với Người. Sau đó, Ngài cùng đoàn rước cầm lá trên tay hân hoan tiến vào nhà thờ.

IMG_9258

Trong bài giảng lễ, Đức Hồng Y đã giúp cộng đoàn hiểu ý nghĩa cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su, cái chết vì vâng phục Chúa Cha và yêu thương nhân loại. Ngài mời gọi cộng đoàn hãy lấy tình yêu đáp lại tình yêu. Sống yêu thương, hy sinh chính mình là cách để được thông phần vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Ki-tô.

IMG_9263

Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn tham dự đã được hoà trong tâm tình của người dân thành Giê-ru-sa-lem xưa, hoan hỷ cầm lá nghênh đón Chúa Ki-tô. Đồng thời mỗi người cũng được thông hiệp vào cuộc thương khó của Chúa, để cảm nghiệm cách rõ ràng con đường đi đến vinh quang vĩnh cửu là vác thập giá bước theo Chúa Ki-tô.

IMG_9278

IMG_9283

IMG_9289

IMG_9293

IMG_9343

IMG_9362

IMG_9367

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.