Đức Thánh Cha chấp nhận đơn từ nhiệm của ĐHY Robert Sarah

ĐHY Robert Sarah

Đức Hồng Y người Guinea đã tròn 75 tuổi vào năm ngoái. ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích vào năm 2014

Hôm nay (20/2) ĐTC Phanxicô đã chấp nhận đơn từ nhiệm Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích do ĐHY Robert Sarah đệ trình.

ĐHY người Guinea tròn 75 tuổi ngày 15/6 năm ngoái.

Ngài được thụ phong linh mục ngày 20/7/1969, được ĐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng giám mục Conakry năm 1979, ở tuổi 34.

Năm 2001, ngài làm thư ký Bộ Loan báo Tin Mừng cho Các Dân tộc.

Năm 2010, ĐTC Biển Đức XVI bổ nhiệm ngài làm chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng “Cor Unum – Đồng Tâm”, và thăng ngài làm hồng y phó tế của Đền thờ Gioan Bosco ở Via Tuscolana.

Ngày 23/11/2014, ĐTC Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích.

ĐHY Robert Sarah đã tham dự Mật nghị hồng y tháng 3/2013, Mật nghị bầu ĐTC Phanxicô.

VATICAN NEWS

https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2021-02/dtc-chap-nhan-don-tu-nhiem-cua-dhy-rober-sarah.html