Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến các tín hữu của thành phố Rosario ở Argentina

Lực lượng an ninh của thành phố Rosario

Ngày 26/3/2024, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video đến các tín hữu của thành phố Rosario ở Argentina, đang trải qua cuộc khủng hoảng bạo lực và ma tuý, ngài mời gọi mọi thành phần trong xã hội cộng tác để đem lại sự bình yên cho thành phố.

Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha trích Lời Chúa trong Tin Mừng Matthêu “Phúc thay ai xây dựng hoà bình” (Mt 5, 8), và nhận định rằng trong thời kỳ khủng hoảng như thành phố Rosario đang trải qua, cần có lực lượng an ninh mang lại sự bình yên cho cộng đồng. Tuy nhiên, con đường hoà bình cần phải có những phản ứng tức thời và toàn diện, được thực hiện với sự cộng tác của tất cả các tổ chức tạo nên đời sống xã hội. Vì vậy tất cả những người thiện chí phải có nhiệm vụ làm cho thành phố trở thành một nơi mà tất cả mọi người cảm thấy như là anh chị em.

Theo Đức Thánh Cha, chính sự đồng loã của quyền lực chính trị, tư pháp, kinh tế, tài chính và cảnh sát đã dẫn đến sự khủng hoảng. Cần phải đánh giá lại chính trị, vốn là “ơn gọi cao cả, là một trong những hình thức bác ái cao quý nhất, vì nó tìm kiếm công ích” (Fratelli tutti, 180). Mọi thành phần chính trị được mời gọi đi theo con đường đồng thuận và đối thoại để tạo ra luật pháp và chính sách công, đồng hành với quá trình phục hồi cơ cấu xã hội. Cần phải làm việc để đối phó với không chỉ về nguồn cung, mà còn về nhu cầu ma tuý, qua các chính sách phòng ngừa và hỗ trợ. Sự im lặng của nhà nước trong lĩnh vực này khiến cho việc buôn bán và tiêu thụ trở thành điều tự nhiên và như thể trở nên dễ dàng.

Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến vai trò của hệ thống tư pháp trong việc điều tra các mạng lưới tham nhũng và rửa tiền: “Mỗi thành viên của ngành tư pháp có trách nhiệm gìn giữ sự liêm chính của mình, bắt đầu bằng sự chính trực của con tim”.

Và để mang lại sự bình an cho thành phố, Đức Thánh Cha còn nhắc đến vai trò của doanh nhân. Giới doanh nhân có nhiệm vụ lớn đó là không chỉ ngăn chặn sự đồng loã với các tổ chức mafia, nhưng còn tham gia vào xã hội. Ở điểm này, sự bình yên đòi hỏi sự sáng tạo và dấn thân của các doanh nhân.

Trong bất cứ hệ thống mafia nào, người nghèo là nguyên liệu “dùng một lần”, vì thế Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hiệp lực để nhà nước và các tổ chức trung gian có thể cung cấp không gian cộng đồng trong các khu dân cư dễ bị tổn thương.

Ngài nhấn mạnh: “Tất cả chúng ta – tổ chức xã hội, dân sự và tôn giáo – phải cùng nhau để tạo ra một cộng đồng. Thành phố Rosario có thể tin tưởng vào sự phong phú của các tổ chức trong việc phục vụ người khác”.

Về phía Giáo hội, Đức Thánh Cha nói Giáo hội như một người Mẹ luôn được mời gọi đồng hành với các gia đình có người thân đã thiệt mạng vì bạo lực, những người đang sống với ma tuý, những người đang ở tù và giúp họ tái hoà nhập. Ở điểm này, ngài hướng đến các giáo xứ là Giáo hội gần gũi, là cộng đoàn nơi tất cả có thể cảm nhận được yêu thương.

Vatican News