Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video đến buổi hoà nhạc vì hoà bình

Thứ Năm ngày 07/3, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến buổi hoà nhạc liên đới “Cadena 100 por la Paz – Chuỗi 100 vì Hoà bình”, ngài bày tỏ lòng biết ơn các nghệ sĩ vì đã quảng đại dùng tài năng của mình để phục vụ hoà bình.

Buổi hoà nhạc liên đới “Cadena 100 por la Paz – Chuỗi 100 vì Hoà bình” nhằm hỗ trợ hiệp hội Manos Unidas, một tổ chức phi chính phủ của Giáo hội Công giáo ở Tây Ban Nha hoạt động vì sự phát triển của khu vực phía nam thế giới.

Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn các nghệ sĩ vì sáng kiến hoà bình, vì đã kết hợp tài năng với lòng quảng đại để giúp đỡ các nạn nhân vô tội của chiến tranh. Nhưng như Đức Thánh Cha đã nói rõ trong sứ điệp video, ngài cám ơn các nghệ sĩ vì trước hết các nghệ sĩ đã chứng minh rằng nghệ thuật và âm nhạc có thể trở thành sứ giả, một công cụ hoà bình để xây dựng những cây cầu.

Đức Thánh Cha nói: “Cám ơn anh chị em đã không ngoảnh mặt đi, cám ơn anh chị em đã đồng hành cùng những người đang trực tiếp chịu hậu quả của chiến tranh”. Ngài nhấn mạnh: “Cám ơn ‘Cadena 100’ đã tổ chức và cám ơn tất cả những ai đã quảng đại cung cấp viện trợ nhân đạo cho hơn 200 gia đình bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở Bờ Tây”.

Cuối cùng Đức Thánh Cha ban phép lành cho các nghệ sĩ và xin mọi người không quên cầu nguyện cho ngài.

Vatican News