Đức Thánh Cha kêu gọi bảo vệ người lao động

ĐTC gặp Tổng Liên đoàn Lao động Ý (Vatican Media)

Sáng ngày 19/12, Đức Thánh Cha đã có buổi gặp với các lãnh đạo và đại biểu của Tổng Liên đoàn Lao động Ý. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với những người lao động, đặc biệt là với những người và gia đình đang gặp khó khăn nhất.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “Làm việc cho phép con người nhận ra chính mình, có kinh nghiệm về tình huynh đệ, vun đắp tình bạn xã hội và cải thiện thế giới.” Đức Thánh Cha khẳng định rằng việc xây dựng xã hội thuộc về các quyền cơ bản của công dân ngang qua việc dấn thân và đóng góp tài năng của họ cho cộng đồng. Cộng đồng này không chỉ là tổng số các ngành nghề khác nhau, bởi vì mọi người đều nhận ra mình trong mối tương quan với người khác và vì người khác. Ngài nhắc lại nhiệm vụ của công đoàn là giáo dục ý nghĩa lao động và cổ vũ tình huynh đệ giữa những người lao động. Bên cạnh đó, luôn cần phải chỉ ra những biến dạng của lao động. Văn hóa lãng phí đã len lỏi vào trong các tương quan kinh tế và cũng đã xâm nhập vào thế giới việc làm. Quá nhiều người phải chịu cảnh thiếu việc làm hoặc làm việc trong môi trường không xứng đáng: khuôn mặt của họ đáng được lắng nghe và hỗ trợ của công đoàn.

Sự an toàn cho người lao động

Liên quan đến sự dấn thân của công đoàn, Đức Thánh Cha chia sẻ hai bận tâm của ngài về thế giới việc làm. Thứ nhất là sự an toàn của người lao động. Vẫn còn quá nhiều người chết, tàn tật và bị thương tại nơi làm việc! Ngài nói rằng mỗi cái chết tại nơi làm việc là một thất bại cho toàn xã hội. Đừng để lợi nhuận và con người bị đặt ngang hàng với nhau!

Sự bóc lộc người lao động

Mối quan tâm thứ hai của Đức Thánh Cha là sự bóc lột con người như thể họ là những cỗ máy làm việc. Ngài liệt kê một số hình thức bóc lột người lao động như tuyển dụng bất hợp pháp và nô lệ hóa người lao động trong nông nghiệp hoặc trên công trường xây dựng và tại những nơi làm việc khác, ép buộc làm việc theo ca quá sức, những trò ma mảnh trong hợp đồng, coi thường tình mẫu tử qua hạn chế ngày nghỉ, xung đột giữa công việc và gia đình.

Đức Thánh Cha nhắc rằng trong những năm gần đây, số người được gọi là “lao động nghèo” ngày càng gia tăng, họ là những người mặc dù có việc làm nhưng không thể nuôi sống gia đình và hy vọng cho tương lai. Đặc biệt, ngài đặc biệt khuyến khích công đoàn quan tâm đến những người trẻ tuổi, những người thường bị ép vào những hợp đồng bấp bênh, thiếu thốn và nô lệ. Cần trao không gian cho trách nhiệm của người trẻ.

Văn Yên, SJ – Vatican News