Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục không theo đuổi công danh sự nghiệp nhưng tìm kiếm tình huynh đệ

Đức Thánh Cha tiếp các linh mục Tây Ban Nha (Vatican Media)

Ngày 28/01, Đức Thánh Cha tiếp một nhóm các linh mục Tây Ban Nha của Giáo phận Barcelona, đang tham gia hoạt động mục vụ giới trẻ. Ngài mời gọi các linh mục trong khi thi hành sứ vụ, không theo đuổi công danh sự nghiệp nhưng tìm kiếm tình huynh đệ.

Đi từ cuộc sống của các Tông đồ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các linh mục rằng, kinh nghiệm của các tông đồ luôn có hai chiều kích: cá nhân và cộng đoàn. Tuy được kêu gọi từng người một, nhưng mỗi linh mục luôn là một phần của một nhóm lớn hơn, cùng nhau bước đi, lắng nghe trước khi nói, biết đặt mình ở nơi thích hợp, có khi ở giữa và đằng sau, chứ không phải luôn luôn ở phía trước .

Để có thể sống được điều này, theo Đức Thánh Cha các linh mục phải ý thức lời mời gọi hoán cải liên tục của Chúa Giêsu, từ bỏ việc tìm kiếm công danh sự nghiệp, lối sống hai mặt, tìm kiếm những thoả mãn trần tục, trái lại đón nhận Thánh giá, các Bí tích và đời sống cầu nguyện. Ngài nói thêm: “Linh mục cũng phải có lòng thương xót, vì chính chúng ta đã được lòng thương xót Chúa chạm đến, để chúng ta có một trải nghiệm tình yêu Chúa. Chúng ta không dạy đời nhưng làm chứng về một trải nghiệm đời sống thân mật với Chúa”.

Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khích lệ các linh mục Tây Ban Nha tìm kiếm tình huynh đệ trong môi trường xã hội, học hỏi và  giảng dạy để chào đón mọi người, làm việc với tất cả, tìm kiếm các giải pháp đồng thuận trong sứ vụ. Ngài nhấn mạnh: “Chúng ta đừng bao giờ rút lui trong nhóm Kitô hữu của mình, cũng như trong trách nhiệm được trao phó, nhưng sống tinh thần tự do, thái độ không dính bén”.