Đức Thánh Cha mời gọi Giáo hội Mỹ châu Latinh cổ võ liên đới giữa đại dịch

Trong sứ điệp gửi các tham dự viên hội thảo được tổ chức trực tuyến có chủ đề “Châu Mỹ Latinh: Giáo hội, Đức Giáo hoàng Phanxicô và các khung cảnh của đại dịch”, Đức Thánh Cha nói rằng “bên cạnh đại dịch Covid-19, còn có 3 tệ nạn xã hội khác – thiếu mái nhà, thiếu đất và thiếu việc làm, và cần đáp lại những tín hiệu này cách quảng đại và với sự quan tâm ngay lập tức.”

Hội thảo được tổ chức bởi Ủy ban Tòa Thánh về châu Mỹ Latinh và Hàn lâm viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội và Hội đồng giám mục Mỹ châu Latinh.

Mục tiêu của buổi hội thảo, như Đức Thánh Cha nêu lên, là suy tư và phân tích tình hình đại dịch Covid-19 ở Châu Mỹ Latinh, hậu quả của nó, và đặc biệt là các đường lối hành động và giúp đỡ liên đới có thể có, được phát triển bởi tất cả những người là thành phần của lục địa và dệt nên vẻ đẹp và hy vọng của nó.

Đặt người bị gạt ra bên lề ở trung tâm

Cảm ơn các nhà tổ chức sự kiện, Đức Thánh Cha hy vọng rằng nó sẽ gợi hứng cho mọi người làm việc để bảo đảm cho mọi người một cuộc sống xứng đáng, đặc bieetj là những người ở bên lề xã hội. Giáo hội phải bắt đầu các suy tư về các vùng ngoại vi của con người.

Chịu đựng các tác động

Đức Thánh Cha lưu ý rằng đại dịch gia tăng các vấn đề và bất bình đẳng xã hội và kinh tế. Không phải tất cả đều có các nguồn lực cần thiết để thực hiện các nguyên tắc căn bản để phòng ngừa Covid-19: họ không có nhà để giữ khoảng cách xã hội, không có nước và các sản phẩm tẩy trùng, không có công việc ổn định bảo đảm để chi trả các dịch vụ. Bên cạnh đó, họ còn phải chịu ảnh hưởng  do hệ thống sinh thái quanh họ đang bị hủy hoại.

Chia sẻ cơm bánh

Tất cả những điều này đòi chúng ta phải có sự quan tâm liên đới và các dự định sáng tạo để giảm bớt khủng hoảng. Ngài nói: “Trong Vương quốc của Thiên Chúa, đã bắt đầu trên thế giới này, mọi người có lương thực và còn thừa lại, tổ chức xã hội dựa trên việc đóng góp, chia sẻ và phân phối, chứ không phải sở hữu, loại trừ và tích lũy.

Hiệp nhất tốt hơn xung đột

Đức Thánh Cha cũng lập lại với các lãnh đạo chính trị lời mời gọi định hình lại chính trị, “một ơn gọi vô cùng cao cả, một trong những hình thức quý giá nhất của bác ái, bởi vì nó tìm kiếm công ích.” Cần “nhìn nhận mỗi người như anh, chị, em và tìm kiếm tình bạn liên đới bao gồm tất cả. Ngài kêu gọi các chính trị gia và Giáo hội tìm các giải pháp cho các cuộc xung đột mà các dân tộc Mỹ châu Latinh đang đối mặt. Hiệp nhất thì tốt hơn xung đột.

Liên đới là yêu thương

Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả tiếp tục tìm kiếm những người cần được giúp đỡ, theo cách của người Samaria nhân lành, ôm lấy những người yếu đuối nhất và xây dựng một nền văn mình mới bởi vì “người ta không đạt được điều thiện cũng như tình yêu, công lý và liên đới, một lần mãi mãi, nhưng nó cần được đạt được mỗi ngày.” (Fratelli Tutti, 11) (CSR_8409_2020)

Hồng Thủy – Vatican News