Đức Thánh Cha mời gọi tu sĩ dòng Thương khó Chúa Giê-su canh tân sứ vụ bằng hành động yêu thương

Trong sứ điệp gửi cha tổng quyền dòng Thương khó Chúa Giê-su nhân kỷ niệm 300 năm thành lập dòng, Đức Thánh Cha kêu gọi các tu sĩ của dòng canh tân đặc sủng và sứ vụ bằng bằng cử chỉ yêu thương để củng cố cho lời loan báo.

Suy tư về đặc sủng của dòng – sống và loan báo ký ức về cuộc Thương khó của Chúa Giê-su, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ thích ứng sứ vụ của họ với những mục tiêu tông đồ mới. Ngài nói rằng các tu sĩ dòng Thương khó Chúa Giê-su “được yêu cầu xác định lối sống mới và hình thức ngôn ngữ mới để công bố tình yêu của Đấng chịu đóng đinh, từ đó làm chứng cho căn tính của anh em.”

Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ  thực hiện cam kết mà họ đã đưa ra tại Tổng Hội gần đây để đổi mới sứ vụ của họ trên cơ sở “lòng biết ơn, tính ngôn sứ và niềm hy vọng”.

Không bao giờ mệt mỏi trong dấn thân vì nhu cầu của con người

Nhắc lại gương của Đấng sáng lập, Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ đừng bao giờ mệt mỏi trong dấn thân vì nhu cầu của con người. “Lời mời gọi truyền giáo này  hướng đến những người bị đóng đinh trong thời đại chúng ta – những người nghèo, những người yếu đuối, những người bị áp bức và những người bị loại bỏ bởi nhiều hình thức bất công.”

Củng cố lời rao giảng bằng hành động yêu thương

Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ dùng những cử chỉ yêu thương cụ thể để củng cố việc loan báo bằng lời cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su. “Chỉ những người bị đóng đinh bởi tình yêu, như Chúa Giê-su ở trên Thánh giá, mới có thể giúp những người bị đóng đinh trong lịch sử bằng những lời nói và hành động hữu hiệu.”

Dòng Thương khó Chúa Giê-su được thánh Phaolô Thánh giá thành lập tại Ý ngày 21/11/1720. Dòng đã hiện diện tại Việt Nam từ năm 2005 nhắm huấn luyện các nhà truyền giáo địa phương để phục vụ những người vùng sâu, vùng xa và những người bị bỏ rơi. (CSR_8524_2020)

Hồng Thủy – Vatican News