Đức Thánh Cha Phanxicô ban tước hiệu “Giáo Hoàng” cho Học Viện Alfonso, Dòng Chúa Cứu Thế

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp Cha Bề Trên Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế và Ban giám đốc, các giáo sư, sinh viên của Giáo Hoàng Học Viện Alfonso

Ngày 27 tháng 01 năm 2023, Đức Hồng y De Donatis, Tổng đại diện của Giáo phận Roma, cũng là vị Chưởng ấn của Đại học Giáo Hoàng Laterano đã thông báo: Với sắc lệnh đề ngày 16 tháng 01 năm 2023, ĐTC Phanxicô đã muốn ban tước hiệu “Giáo Hoàng” cho Học Viện Thần Học Luân Lý Alfonso.

Ngoài ra, ĐTC cũng ban tước hiệu “Giáo Hoàng” cho Học Viện Thần Học Đời Sống Thánh Hiến Claret và Học Viện Giáo Phụ Augustino. Cả ba Học Viện đều trực thuộc Phân khoa của Đại học Giáo Hoàng Laterano.

Như vậy, kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2023, Học Viện Alfonso sẽ được đổi tên thành Giáo Hoàng Học Viện Alfonso (hay Giáo Hoàng Học Viện Thần Học Luân Lý Alfonso).

Được biết, Giáo Hoàng Học Viện Alfonso được thành lập năm 1949 bởi Dòng Chúa Cứu Thế. Học Viện chuyên đào tạo Thần học Luân lý bậc cao học và tiến sĩ cho các Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh và Giáo dân trên toàn thế giới. Hiện hay Học Viện có khoảng 270 sinh viên theo học và nghiên cứu.