Đức Hồng y Joseph Tobin, C.Ss.R được bổ nhiệm làm thành viên Bộ Giám mục

Đức Hồng y Joseph W. Tobin yết kiến Đức Thánh Cha Phanxicô

Hôm 04.03 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Hồng y Joseph W. Tobin, Tổng Giáo mục Tổng Giáo phận Newark, N.J, Hoa Kỳ làm thành viên của Bộ Giám mục. Đây là văn phòng cố vấn cho Đức Giáo Hoàng về việc đề cử các giám mục trên khắp thế giới.

Đức Hồng Y Joseph W. Tobin năm nay 68 tuổi, là một tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Ngài thay thế vị trí của Đức Hồng Y Donald W. Wuerl, nguyên Tổng giám mục của Washington, Hoa Kỳ người đã bước sang tuổi 80 vào tháng 11 năm vừa qua và theo luật sẽ hết quyền thành viên trong Bộ Giám mục.

Bộ Giám mục hiện do Đức Hồng Y Marc Ouellet người Canada đứng đầu.

Các sứ thần, hoặc đại sứ Vatican trên khắp thế giới tiến hành tìm kiếm ban đầu các linh mục phù hợp với chức vụ giám mục và chuyển tên của các ngài đến Bộ Giám mục. Các thành viên của Bộ Giám mục sẽ xem xét tiểu sử của các ứng cử viên tiềm năng cũng như các nhận xét, khuyến nghị do các sứ thần thu thập trước khi trình lên Đức Giáo Hoàng.

Bộ Giám mục cũng cố vấn cho Đức Giáo Hoàng về việc thiết lập các giáo phận mới hoặc hợp nhất các giáo phận cũ; cố vấn cho các Hội đồng Giám mục địa phương về công việc của các ngài; điều phối các hoạt động chung của các Sắc Lệnh Tòa Thánh trên khắp thế giới và xắp xếp các chuyến viếng thăm ad limina (các giám mục thường xuyên đến Roma mỗi năm năm) để báo cáo tình trạng giáo phận của các ngài.

Được biết, trước khi được tấn phong Giám mục, Đức Hồng Y Joseph W. Tobin đã phục vụ tại Roma với tư cách là Tổng Quyền của Dòng trong hai nhiệm kỳ (12 năm). Năm 2010 ngài được tấn phong Giám mục và được đặt làm thư ký của Bộ Tu Sĩ tại Vatican. Ngài trở lại Hoa Kỳ vào năm 2012 và được đặt làm Tổng giám mục Giáo phận Indianapolis trước khi được Đức Phanxicô phong Hồng y và đặt làm Tổng giám mục của Tổng Giáo phận Newark vào năm 2016.

Đức Hồng Y Joseph W. Tobin đã biết và làm việc chung với cựu Hồng y người Argentina Jorge Bergoglio, nay là Đức Thánh Cha Phanxicô vào hồi năm 2005 trong nhóm thảo luận của Thượng hội đồng về Bí tích Thánh Thể.

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp từ cssr.comamericamagazine.org