Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép bức tượng từng bị quân ISIS mạo phạm

Erbil, Iraq- Hôm Chúa Nhật ngày 7 tháng 3 vừa qua, một bức tượng từng bị mạo phạm bởi quân ISIS đã xuất hiện trong thánh lễ của Đức Thánh Cha tại Erbil.

Quân khủng bố mấy năm trước đã chặt đầu, chặt tay bức tượng này. Giáo xứ thánh Adday lưu giữ bức tượng.

May mắn, bức tượng đã được phục hồi lại phần đầu, nhưng đôi tay thì chưa được lắp lại.

Cha Thabet Habed, cha xứ giáo xứ Thánh Adday nhớ lại khi lần đầu ngài phát hiện ra bức tượng Đức Trinh Nữ bị chặt đầu: “ Tôi một mỗi buồn khôn tả trước tình cảnh của Giáo hội nơi đây. Bức tượng này, tôi đã tường nhiều năm cầu nguyện, vậy mà nó đã bị phá hủy. Bức tượng này là một phần quan trọng của giáo xứ chúng tôi, của Hội thánh địa phương nữa.”

Vị linh mục này cũng hi vọng rằng nhờ vào chuyến viếng thăm Iraq của Đức Thánh Cha, nhà nước và quốc tế sẽ quan tâm hơn nữa tới “Hội thánh đang chịu bách hại nơi đây, một Hội thánh cần sự trợ giúp rất nhiều để có thể tiếp tục loan truyền Tin Mừng.”

Được biết, nhà nước Hồi Giáo càn quét qua vùng đất rộng lớn của Syria và Iraq năm 2014, cưỡng ép các gia đình Ki-tô giáo và các tôn giáo khác cùng các sắc tộc thiểu số phải cải đạo sang Hồi Giáo, hoặc là sẽ chết, hoặc bỏ xứ mà ra đi.

Năm 2017, vùng đồng bằng Nineveh đã được giải thoát khỏi ách thống trị của nhà nước Hồi giáo.

Duc Trung Vu, CSsR