Đức Thánh Cha Phanxicô: Phải đặt bệnh nhân lên trên căn bệnh

Trong buổi tiếp kiến Tổ chức Campus Bio-Medico – Bệnh viện đại học đa khoa ở Roma – hôm 18/10/2021, Đức Thánh Cha chỉ ra các ưu tiên của việc chăm sóc sức khoẻ Công giáo là “điều trị phẩm giá con người”, và khẳng định “trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, Công giáo làm chứng rằng mọi sự sống đều xứng đáng và phải đặt người bệnh lên trên căn bệnh”.

Đối với Đức Thánh Cha, trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, Công giáo được “mời gọi làm chứng rằng không có sự sống nào là không xứng đáng hoặc bị loại bỏ, vì sự sống con người không theo tiêu chí của lợi ích hoặc đòi hỏi của lợi nhuận”. Và ngài yêu cầu trong các cơ sở chăm sóc sức khoẻ Công giáo phải “có phương pháp điều trị phẩm giá con người”, và vì thế không bao giờ được thương lượng trong việc chăm sóc sức khoẻ. Đức Thánh Cha yêu cầu chăm sóc sức khoẻ Công giáo, xây dựng mạng lưới đáp ứng nhu cầu hiện nay về sức khoẻ, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch.

Điều cần thiết là “đặt nguời bệnh lên trên căn bệnh”. Đây chính là nền tảng cho việc chăm sóc toàn diện và nhân bản. Chính vì điều này chúng ta phải theo một cái nhìn không đặt ý tưởng, kỹ thuật và các dự án lên hàng đầu, nhưng con người cụ thể, đó là bệnh nhân cần được điều trị, bằng cách gặp gỡ để hiểu biết lịch sử đời họ, và thiết lập các tương quan thân thiện, chữa lành tâm hồn. Bởi vì tình thương đối với tha nhân, nhất là trong tình trạng mong manh yếu ớt của họ, trong đó có biểu lộ hình ảnh Chúa Giêsu chịu đóng đanh, là đặc điểm của thực tại Kitô và không bao giờ được biến mất.

Đức Thánh Cha yêu cầu mỗi cơ cấu y tế, đặc biệt những cơ cấu của Kitô giáo phải là nơi thực hiện sự săn sóc con người và làm sao để có thể nói: “Ở đây người ta không phải chỉ thấy các bác sĩ và bệnh nhân, nhưng thấy những người được đón nhận và giúp đỡ: tại đây, người động chạm cụ thể đến phương pháp trị liệu phẩm giá con người”.

Đức Thánh Cha còn nhắc nhở Tổ chức không được quên nghiên cứu. Ngài nói: “Đặt việc chăm sóc con người ở trung tâm, nhưng không quên tầm quan trọng của khoa học và nghiên cứu. Vì chăm sóc điều trị mà không có khoa học thì vô ích, cũng như khoa học mà không săn sóc thì không đem lại kết quả. Hai điều đi song song với nhau”.

Ngọc Yến – Vatican News