Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế

‘Ai chỉ lo cho mình được yên thân, người ấy sẽ ngăn cản hoạt động của Chúa Thánh Thần’

Đổi mới tận căn cuộc sống để có khả năng thay đổi tâm hồn và các cơ chế nhằm đáp trả tốt hơn với những đòi hỏi của sứ mạng và của việc phục vụ những người nghèo hơn cả. Đó là khái niệm chủ chốt được Đức Phanxicô diễn giải trong bài diễn văn dành cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, đang họp Tổng Công nghị tại Roma.

***

Tại lễ đường Clementina trong Dinh Tông Đồ, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Cha Tân Bề trên Tổng quyền Rogério Gomes. Ngài không đến với khoảng 140 tu sĩ DCCT (thành viên Công hội của Dòng) mà còn đến nhân danh tất cả các thừa sai, các nữ tu và các giáo dân thuộc gia đình DCCT đang hiện diện và phục vụ tại 85 quốc gia.

Sau diễn văn chào mừng của Cha Tân Bề Trên Tổng Quyền Rogerio Gomes, Đức Thánh Cha đã nói bằng tiếng Tây Ban Nha, mời gọi Cha BTTQ cùng các tu sĩ và giáo dân hiện diện “XEM XÉT LẠI ĐẶC SỦNG TRONG ÁNH SÁNG CỦA CÁC DẤU CHỈ THỜI ĐẠI”

Trong bài diễn văn được soạn thảo và gửi đến cho các tham dự viên, Đức Thánh Cha nói: “Cử hành Tổng Công nghị không phải là một thủ tục giáo luật. Đó là sống một Lễ Hiện Xuống, có khả năng đổi mới mọi sự” và ngài nhắc lại năm chủ đề trọng tâm mà DCCT ngày nay đang phải đối diện là CĂN TÍNH, SỨ MẠNG, ĐỜI SỐNG THÁNH HIỆN, ĐÀO TẠO VÀ LÃNH ĐẠO.

Đức Thánh Cha xác quyết đây là những chủ đề căn bản để suy xét lại đặc sủng trong ánh sáng của các dấu chỉ thời đại.

“Tôi khuyến khích các anh chị em hãy can đảm lấy Tin Mừng và Huấn Quyền của Giáo Hội làm nền tảng duy nhất. Đừng sợ mở ra những nẻo đường mới; đừng sợ đối thoại với thế giới trong ánh sáng của truyền thống thần học luân lý phong phú của bạn; đừng sợ bẩn tay để phục vụ những người bị bỏ rơi hơn cả và những những bị gạt ra bên lề xã hội.”

Cha Tân Bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế Rogério Gomes tiếp kiến Đức Thánh Cha Phanxicô

“Trung thành một cách sáng tạo” – nền tảng của sự đổi mới

Đức Giáo Hoàng nói tiếp: Hiến pháp Dòng Chúa Cứu Thế có một kiểu nói rất hay không bao giờ được phép lơ là đó là “sự sẵn sàng”. Sẵn sàng “đương đầu với mọi thử thách để mang ơn cứu độ của Chúa Kitô cho mọi người”; sẵn sàng “xét lại đặc sủng trong ánh sáng của các dấu chỉ thời đại”, nhất là trong “thời điểm lịch sử duy nhất” này, trong đó, ngài khẳng định, Giáo Hội và đời sống thánh hiến có khả năng tự đổi mới để ứng đáp với sứ mạng của Chúa Kitô bằng một sự trung thành có tính sáng tạo.” Một sự đổi mới đòi hỏi sự hoán cải của con tim và khối óc nhưng cũng đòi hỏi sự thay đổi các cấu trúc.

Đôi khi chúng ta cần phải phá vỡ những chiếc bình cũ, kế thừa từ truyền thống, đã chứa đựng rất nhiều nước nhưng bây giờ chúng đã hoàn thành chức năng của mình. Và việc đập vỡ những cái bình chứa đầy những tình cảm, những phong tục văn hóa, những bề dầy lịch sử không phải là việc dễ dàng.

Đó là một sự đau đớn, nhưng cần thiết nếu chúng ta muốn uống nước mới phát xuất từ Chúa Thánh Thần, nguồn mạch của mọi sự đổi mới. Ai còn kẹt lại trong sự yên thân của chính mình, người ấy có nguy cơ rơi vào chứng xơ cứng tim mạch, ngăn cản hoạt động của Chúa Thánh Thần trong trái tim con người.

Cha tân Tổng quyền và Ban cố vấn Dòng Chúa Cứu Thế, nhiệm kỳ 2022 – 2028

Khiêm nhường, cầu nguyện và hiệp nhất trong Chúa Kitô

Theo Đức Thánh Cha, trong tiến trình này có ba trụ cột không thể quên, đó là: tính trung tâm của mầu nhiệm Chúa Kitô, đời sống cộng đoàn và việc cầu nguyện.

Chỉ trong sự hiệp thông với Thiên Chúa mới có thể sinh hoa kết quả. Việc từ bỏ đời sống cộng đoàn và từ bỏ cầu nguyện là cửa dẫn đến sự vô sinh trong đời sống thánh hiến, dẫn đến sự mai một của đặc sủng và sự khép kín đối với anh em.

Ngược lại, sự ngoan ngùy với Thần Khí của Chúa Kitô thúc đẩy chúng ta rao giảng Tin Mừng cho người nghèo, theo lời loan báo của Chúa Cứu Thế tại hội đường Nazareth, đã được Thánh Anphongsô Maria de Liguori cụ thể hóa trong Hội Dòng. Sứ mạng này, vốn đã được các thánh, các vị tử đạo, các chân phúc, các đấng đáng kính của DCCT thực hiện, đang dẫn dắt các tu sĩ DCT trên khắp thế giới hiến thân rao giảng Tin Mừng và viết nên những trang sử cứu thế trong thời đại chúng ta.

Cần phải có “sự khiêm nhường, sự hiệp nhất, sự khôn ngoan và sự phân định” để dẫn dắt Hội Dòng trong thời đại ngày nay và đây là tất cả những gì Đức Thánh Cha mong muốn đối với Ban Lãnh đạo mới của Hội Dòng.

“Hãy nhớ rằng người làm việc luôn là Chúa và chúng ta là tôi tớ của Ngài. Đức Thánh Cha kết luận: “Những người tìm cách lãnh đạo vì lợi ích cá nhân không phục vụ Chúa, Đấng đã rửa chân cho các môn đệ, nhưng họ phục vụ các thần tượng của thế gian và của thói ích kỷ”./.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải,

dịch từ nguyên bản tiếng Ý bài viết của tác giả Adriana Masotti trên trang Vatican:

Các bài liên quan:

1. Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế

2. Đức Thánh Cha khuyến khích tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế canh tân sứ vụ để phục vụ người nghèo

3. Bài giảng trong Thánh Lễ Khai Mạc Tổng Công Hội Dòng Chúa Cứu Thế lần thứ 26 của Cha Michael Brehl, C.Ss.R.

4. Cha Rogerio Gomes, tân Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế

5. Sứ điệp đầu tiên của cha Rogério Gomes, tân Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế

6. Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh đắc cử Tổng Cố Vấn Dòng Chúa Cứu Thế