Đức Thánh Cha khuyến khích tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế canh tân sứ vụ để phục vụ người nghèo

Ngày 01/10/2022, trong cuộc gặp gỡ các tu sĩ tham dự tổng hội thứ 26 của dòng Chúa Cứu Thế, Đức Thánh Cha khích lệ họ can đảm thay đổi qua sự hoán cải trái tim và tâm trí và thay đổi cấu trúc; đừng ngại đi những con đường mới, đối thoại với thế giới dưới ánh sáng của truyền thống thần học luân lý phong phú của họ.

Tổng tu nghị thứ 26 của dòng Chúa Cứu Thế nhóm họp từ ngày 11/9 đến 7/10/2022, với sự tham dự của 92 đại biểu đại diện cho hơn 4.600 tu sĩ đang hoạt động tại 85 nước trên thế giới. Tổng hội đã bầu Cha Rogério Gomes, người Brazil, làm tân Bề trên Tổng quyền của dòng, với nhiệm kỳ sáu năm.

Tổng hội – lễ Hiện xuống mới

Ngỏ lời với những người hiện diện, bao gồm cả các nữ tu, toàn gia đình theo đặc sủng thánh Anphôngsô và các giáo dân tham gia hoạt động truyền giáo của dòng, Đức Thánh Cha nhắc rằng tổ chức tổng hội là sống một lễ Hiện xuống, có khả năng làm cho mọi sự trở nên mới mẻ, như các tông đồ của Chúa Giêsu trong Nhà Tiệc Ly, từ nghi ngờ, bất an, sợ hãi, với Chúa Thánh Thần thúc đẩy, họ di chuyển, đi ra, đi đến các vùng ngoại vi để mang theo Tin Vui.

Sắn sàng

Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến một từ trong Hiến pháp của dòng, nói rằng các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách để mang ơn cứu chuộc của Chúa Kitô cho mọi người (xem số 20). Sự sẵn sàng, Đức Thánh Cha giải thích, có nghĩa là hiến mình hoàn toàn cho sứ vụ, cho đến cùng, nhìn vào gương Chúa Giêsu, Đấng “dù là Thiên Chúa […], đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân” (Pl 2,6-7); và Người đã trở thành một người Samaria nhân hậu, một tôi tớ (xem Lc 10,25-37; Ga 13,1-15).

Hoán cải trái tim và tâm trí

Giáo hội và đời sống thánh hiến đang trải qua thời khắc lịch sử độc đáo mà Giáo hội và các tu sĩ có khả năng canh tân chính mình để đáp lại với sự trung thành sáng tạo sứ mạng của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói rằng sự canh tân này được thực hiện qua một quá trình hoán cải trái tim và tâm trí, hoán cải cao độ, và cũng thông qua sự thay đổi cấu trúc. Ngài nói: “Đôi khi chúng ta cần phải đập vỡ những chiếc bình cũ (x.Ga 4,28), được kế thừa từ truyền thống của chúng ta, đã chứa đựng rất nhiều nước nhưng nay đã hoàn thành chức năng của chúng.” Đây là điều cần thiết nếu chúng ta muốn uống nước mới đến từ nguồn Chúa Thánh Thần, cội nguồn của tất cả mọi sự đổi mới.

Ba cột trụ

Về điều này, Đức Thánh Cha nhắc lại hiến pháp của dòng: “Hội dòng, luôn duy trì đặc sủng riêng của mình, phải điều chỉnh cơ cấu và thể chế của mình cho phù hợp với nhu cầu của sứ vụ tông đồ và những nhu cầu đặc biệt của mỗi sứ vụ.” Đó cũng là điều được Bộ Tu sĩ nói đến trong tài liệu Bình mới cho rượu mới:  một sự canh tân đòi có một sự cởi mở để tưởng tượng ra những hình thức bước theo Chúa có tính ngôn sứ và theo đặc sủng, sống theo những khuôn mẫu thích hợp và có lẽ chưa từng có. Và Đức Thánh Cha nhắc đến 3 cột trụ nền tảng khi tưởng tưởng lại và canh tân dòng: tính trung tâm của mầu nhiệm Chúa Kitô, đời sống cộng đoàn và cầu nguyện. (CSR_4118_2022)

Hồng Thủy – Vatican News

Các bài liên quan:

1. Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế

2. Đức Thánh Cha khuyến khích tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế canh tân sứ vụ để phục vụ người nghèo

3. Bài giảng trong Thánh Lễ Khai Mạc Tổng Công Hội Dòng Chúa Cứu Thế lần thứ 26 của Cha Michael Brehl, C.Ss.R.

4. Cha Rogerio Gomes, tân Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế

5. Sứ điệp đầu tiên của cha Rogério Gomes, tân Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế

6. Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh đắc cử Tổng Cố Vấn Dòng Chúa Cứu Thế