Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ trực tuyến với sinh viên Công giáo Châu Phi vào ngày 1/11/2022

Một số sinh viên Đại học của Liberia (ANSA)

Vào ngày 1/11/2022, Lễ Các Thánh, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ đối thoại trực tuyến với giới trẻ sinh viên Châu Phi thuộc các đại học Công giáo tại 9 nước châu Phi thuộc Mạng lưới Mục vụ và Thần học Công giáo Liên Châu Phi.

Sáng kiến có tên: “Xây dựng những nhịp cầu trên khắp châu Phi: Cuộc gặp gỡ Hiệp hành giữa Đức Giáo hoàng Phanxicô và các sinh viên Đại học”.

Mạng lưới Mục vụ và Thần học Công giáo Liên Châu Phi 

Các quốc gia tham gia vào sáng kiến của Mạng lưới Mục vụ và Thần học Công giáo Liên Châu Phi là Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), Congo Brazzaville, Kenya, Uganda, Zimbabwe, Zambia, Nigeria, Cameroon và Bờ Biển Ngà.

Các quốc gia khác sẽ được kết nối vào cuối dự án thí điểm kéo dài sáu tháng nhằm mục đích khuyến khích sự tham gia của giới trẻ vào các cuộc đối thoại hiệp hành và truyền cảm hứng để họ tham gia trọn vẹn vào “đời sống của Giáo hội và xã hội.”

Lắng nghe, phân định và đối thoại

Theo Sơ Leonida Katunge, người hướng dẫn ủy ban chỉ đạo quốc gia cho những người tham gia cuộc đối thoại của Kenya, hơn 3.000 người sẽ theo dõi sự kiện này để tìm kiếm sự liên đới với Đức Thánh cha trong những thách đố mà họ phải đối mặt tại lục địa của mình.

Trong cuộc gặp gỡ trực tuyến này, các sinh viên sẽ chia sẻ kinh nghiệm của họ và Đức Thánh Cha dự kiến sẽ nói về những thách đố mà giới trẻ Châu Phi phải đối mặt và đưa ra hướng dẫn.

Theo ban tổ chức, 9 câu hỏi từ các bạn trẻ thuộc các quốc gia tham gia sẽ nêu bật một số thách đố chính mà những người trẻ ở Châu Phi phải đối mặt. Đây là cơ hội để giới trẻ Châu Phi tìm lời khuyên của Đức Thánh Cha chứ không phải là lúc để than phiền.

Buổi lắng nghe giữa Đức Thánh Cha và giới trẻ Công giáo Châu Phi được ước tính kéo dài hai tiếng, sẽ bắt đầu lúc 3 giờ chiều giờ Roma. Sự tương tác được thực hiện theo ba bước của Thượng Hội đồng về Hiệp hành, bao gồm lắng nghe, phân định và hành động, bắt nguồn từ Chúa Thánh Thần. (ACI Africa 27/10/2022)