Đức Thánh Cha sẽ lại cử hành Thánh lễ Tiệc Ly tại một nhà tù thiếu niên

Chỉ vài giờ sau khi Đức Thánh Cha rời Bệnh viện Gemelli hôm thứ Bảy ngày 1/4/2023, Phòng Báo chí Tòa Thánh xác nhận rằng vào chiều Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly với các tù nhân ở nhà tù trẻ vị thành niên Casal del Marmo, nằm ở ngoại ô Roma.

Vào năm 2013, Tuần Thánh đầu tiên trong triều đại Giáo hoàng của ngài, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly tại nhà tù thiếu niên này.

Thánh lễ Tiệc Ly sẽ được cử hành trong bầu khí riêng của nhà tù nên sẽ không có người ngoài tham dự, nhưng việc phát trực tiếp Thánh lễ đã được lên kế hoạch.

Vừa được xuất viện, sau khi được điều trị viêm phế quản, Đức Thánh Cha đã tiếp tục chương trình Tuần Thánh. Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, Matteo Bruni, xác nhận rằng các phụng vụ Tuần Thánh “không thay đổi.” Ông giải thích rằng Đức Thánh Cha sẽ chủ sự các Thánh Lễ với một Hồng y cử hành tại bàn thờ, kể cả vào Chúa Nhật Phục Sinh. Cách cử hành này đã được Đức Thánh Cha thực hiên trong khoảng một năm nay kể từ khi ngài bị đau đầu gối nên không thể đi lại dễ dàng.

Trong Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá, Đức Hồng y Leonardo Sandri, Phó Niên trưởng Hồng Y đoàn, đã cử hành tại bàn thờ.

Từ Thứ Năm Tuần Thánh, các cử hành Tuần Thánh sẽ được tiến hành đầy đủ với Thánh Lễ Truyền Dầu tại đền thờ Thánh Phêrô, sau đó Thánh Lễ Tiệc Ly, với nghi thức rửa chân cổ xưa và cảm động, sẽ được cử hành tại nhà tù thiếu niên Casal del Marmo ở ngoại ô Roma, như đã nói.

Hồng Thủy – Vatican News