Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên Hội nghị Quốc tế lần thứ XI về học thuyết của thánh Tôma tiến sĩ

Trưa thứ Năm 22/9, trong diễn văn trao cho các tham dự viên Hội nghị Quốc tế lần thứ XI về học thuyết của thánh Tôma tiến sĩ, Đức Thánh Cha khuyến khích họ “Hãy đến với thánh Tôma”, theo gương thánh nhân trong việc phát triển thần học trong cầu nguyện, đồng thời cổ võ một “học thuyết thánh Tôma sống động”, nghĩa là có khả năng đổi mới để trả lời các câu hỏi ngày nay.

Thánh Tôma Aquinô, một tu sĩ dòng Đaminh người Ý sống vào thế kỷ 13, là một triết gia, nhà thần học và luật gia có ảnh hưởng to lớn trong truyền thống Kinh viện.

Hội nghị về học thuyết của thánh Tôma được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng thánh Tôma Aquinô, còn được gọi là Đại học Angelicum, ở Roma, từ ngày 19 đến 24/9/2022, với hơn 350 học giả đến từ khắp nơi trên thế giới, dưới sự chủ trì cua Đức Hồng y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin.

Đại hội Quốc tế lần thứ XI (2022) nhắm xem xét các quan điểm mới trong nghiên cứu về học thuyết của thánh Tôma (mối quan tâm, phương pháp và kết quả) để làm nổi bật các nguồn lực của truyền thống Tôma trong các cuộc tranh luận thần học và triết học đương thời.

Noi gương thánh nhân

Mở đầu diễn văn được trao cho các tham dự viên Hội nghị, Đức Thánh Cha nhắc rằng năm 2023 sẽ kỷ niệm 700 năm thánh Tôma Aquinô được tuyên thánh. Điều này nhắc chúng ta rằng vị đại tiến sĩ này, “trước hết là một vị thánh, một môn đệ trung thành của Sự Khôn ngoan nhập thể.” Trong lời nguyện lễ thánh Tôma, chúng ta cầu xin Chúa “ban cho chúng ta hiểu giáo huấn của ngài và noi gương ngài”. Theo Đức Thánh Cha, đây là chương trình thiêng liêng của chúng ta: noi gương thánh nhân và để mình được thánh Tiến sĩ và Thầy dạy soi sáng và hướng dẫn.

Nhiệt thành tìm kiếm Thiên Chúa đồng thời với cầu nguyện và chiêm niệm

Lời cầu nguyện trên cũng nêu bật sự đam mê của thánh Tôma đối với giáo lý. Ngài là một người say mê Chân lý, một người không mệt mỏi tìm kiếm khuôn mặt của Chúa. Khi còn nhỏ ngài đã hỏi: “Thiên Chúa là gì?”. Câu hỏi này đã đồng hành và thúc đẩy thánh Tôma trong suốt cuộc đời. Cuộc tìm kiếm sự thật về Thiên Chúa được hướng dẫn và tràn ngập bởi tình yêu thương. Đức Thánh Cha nhận định rằng thánh Tôma, nhiệt thành tìm kiếm Thiên Chúa đồng thời với cầu nguyện và chiêm niệm, là “khuôn mẫu thần học được sinh ra và phát triển trong bầu khí thờ lạy.”

Phối hợp ánh sáng đức tin và ánh sáng của lý trí

Tiếp tục bài nói chuyện, Đức Thánh Cha đề cao gương mẫu của thánh Tôma trong việc phối hợp ánh sáng đức tin và ánh sáng của lý trí. Thánh Phaolô VI đã nói rằng thánh Tôma hòa giải giữa tính thế tục của thế giới và tính triệt để của Tin Mừng, do đó thoát khỏi khuynh hướng phi tự nhiên là phủ định thế giới và các giá trị của nó, tuy nhiên không bỏ qua những đòi hỏi tối thượng và không thể thay đổi của trật tự siêu nhiên”. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu đừng ngại bắt đầu một cuộc đối thoại chân thành hợp lý với nền văn hóa của thời đại mình, theo công thức được thánh Tôma yêu thích, đó là “mọi sự thật, được nói ra bởi bất cứ ai, đều đến từ Chúa Thánh Thần”. (CSR_3943_2022)

Hồng Thủy – Vatican News