Đức Thánh Cha tiếp Liên đoàn các tổ chức phục vụ quốc tế và tình nguyện viên

ĐTC tiếp Liên đoàn các tổ chức phục vụ quốc tế và tình nguyện viên (Vatican Media)
Sáng 14/11, Đức Thánh Cha đã tiếp khoảng 150 thành viên của Liên đoàn các tổ chức Kitô giáo phục vụ quốc tế và tình nguyện viên nhân dịp 50 năm thành lập của Liên đoàn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến một thế giới liên đới, nơi đó mọi người được chào đón mà không ai bị ép phải bỏ ước mơ riêng của mình.

Liên đoàn các tổ chức Kitô giáo phục vụ quốc tế và tình nguyện viên bao gồm 90 tổ chức làm dấn thân tại hơn 80 quốc gia trên thế giới để góp phần vào cuộc chiến chống đói nghèo và loại trừ bằng việc bảo vệ phẩm giá con người và khẳng định quyền con người và thăng tiến sự phát triển của các cộng đoàn và thể chế địa phương. Với sự hiện diện quốc tế, Liên đoàn dấn thân theo tinh thần Tin Mừng và giáo huấn xã hội của Giáo hội.

Trong diễn văn được trao cho những người hiện diện, Đức Thánh Cha đánh giá cao những đóng góp của Liên đoàn trên toàn thế giới với sự dấn thân cụ thể như khẩu hiệu của Liên đoàn: “Một thế giới được xây dựng cùng nhau, tôn trọng thụ tạo, trong đó mỗi người có thể thể hiện mình với phẩm giá trọn vẹn!”. Trong tinh thần này, Đức Thánh Cha nhắn gởi ba điều đến các thành viên của Liên đoàn.

Trước hết là về chính bản chất của Liên đoàn: là các tình nguyện viên trong thế giới. Với bản chất này, họ cần mở ra và sẵn sàng với tất cả mọi người, cả những người ở xa lẫn ở gần. Đồng thời, việc tình nguyện đòi hỏi đặt nền trên thái độ liên đới, trở nên những người Samari tốt lành mang lấy đau khổ của những người thấp bé.

Kế đến là hoà bình. Đức Thánh Cha nói rằng thế giới đang sống dưới bóng của cuộc chiến tranh thế giới thứ ba và chứng kiến cảnh thương tích tại Ucraina và tại nhiều miền khác trên khắp trái đất. Những tình nguyện viên được mời gọi để mang lại hoà bình từ con tim của chính họ và chia sẻ nó cho tất cả những người đến với họ.

Điểm cuối cùng là sự phát triển. Cùng với hoà bình và hỗ trợ y tế, việc đối thoại và tôn trọng lẫn nhau giữa các nền văn hoá và các niềm tin là điều kiện thiết yếu trong việc thăng tiến một cuộc sống xứng nhân phẩm. Chỉ có sự phát triển toàn diện mới có thể mang lại một cuộc sống tốt đẹp và mở ra với tương lai. Về điều này, Đức Thánh Cha mời gọi các tình nguyện viên của Liên hiệp các tổ chức quốc tế dấn thân đặc biệt cho những người phải di cư ép buộc vì chiến tranh, nghèo đói, bách hại hoặc do biến đổi khí hậu. (CSR_4852_2022)

Văn Yên, SJ – Vatican News