Đức Thánh Cha với Caritas Tây Ban Nha: Không chỉ “cho” mà còn “cho chính mình

Theo Đức Thánh Cha, điều thúc đẩy sự dấn thân của Caritas không phải là đạt được chỉ tiêu đã được đề ra, nhưng là đặt mình trước những người tan vỡ và chào đón họ, mở cho họ một con đường để phục hồi, bất chấp những giới hạn của họ và của cả những thành viên Caritas. Điều quan trọng là mở lòng mình ra với Chúa và với người khác.

Về công việc dấn thân cụ thể của Caritas, Đức Thánh Cha nhắc lại sứ điệp của Chúa Giêsu, ngang qua cuộc sống và công việc của Người, rằng “cho” thôi thì chưa đủ, mà còn phải “cho đi chính mình”. Điều này có nghĩa là ngoài hành động cụ thể để giúp đỡ một người, nó còn mở ra cho họ một cánh cửa để có được cuộc sống mới.

Đức Thánh Cha trích dẫn câu chuyện của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan, khi người ta muốn tôn Người làm vua chỉ vì Người cho họ ăn bánh no nê. Chúa đề nghị chúng ta một con đường khác, là trở nên men cho vương quốc tình yêu, công lý và hoà bình. Người mời gọi chúng ta trở nên những người cung cấp cho dân chúng tấm bánh bẻ ra là chính mình, và dạy chúng ta rằng ai muốn làm lớn thì phải trở nên tôi tớ phục vụ mọi người.

Thêm vào đó, những thành viên Caritas cũng cần sống căn tính của mình là “trở nên một kênh hành động của cộng đoàn Giáo hội”. Giáo hội, với tư cách là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, kéo dài hoạt động của mình trong lịch sử. Do đó, Caritas trở nên bàn tay nối dài của Chúa Kitô khi trao ban cho những người cần đến, và đồng thời nhìn thấy Chúa Kitô nơi những đau khổ của họ. Với kênh này, nó không chỉ đơn giản là quản lý có trật tự các nguồn lực hoặc một không gian để thực hiện một trách nhiệm đòi hỏi sự nhạy bén của sứ mạng Giáo hội, nhưng trên hết, kênh này phải là một cơ hội để mọi người sống kinh nghiệm lời mời gọi của Chúa dành cho chúng ta: “Ai là người thân cận của anh? Hãy đi và làm như vậy.”

Văn Yên, SJ – Vatican News