Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên dâng thánh lễ tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Thái Hà trong ngày Mồng Ba Tết

Thái Hà (07.02.2019) – Ngày Mồng Ba Tết hằng năm, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà là ngày truyền thống hành hương kính Đức Mẹ dưới tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Năm nay, hàng ngàn người từ khắp nơi đã về nơi đây để cầu nguyện với Mẹ. Các gia đình đến tạ ơn, xin ơn và dâng gia đình cho Mẹ. Mỗi gia đình một tờ kinh gia đình để dâng gia đình của mình cho Mẹ.

Lúc 09 giờ 15, cha Giuse Đỗ Đình Tư, DCCT đã giúp cộng đoàn cầu nguyện với Đức Mẹ qua giờ hành hương. Tạ ơn Đức Mẹ và dâng lên Mẹ Maria quê hương đất nước, dâng lên Mẹ tất cả đời sống cá nhân và gia đình của anh chị em khách hành hương, cũng như dâng lên mẹ khoảng 120.000 ý xin ơn và hơn 10.000 ý tạ ơn của những anh chị em đến đây trong suốt năm qua.

Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã chủ sự thánh lễ đồng tế vào lúc 10 giờ 00. Trước cũng như trong bài giảng, Đức Tổng Giuse mời gọi cộng đoàn đặt niềm tin phó thác nơi Mẹ Maria, bởi “Mẹ là Mùa xuân ánh sáng, là cửa son đền vàng, bến lành về quê bình an”.

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện DCCT cũng là cha chánh xứ Giáo xứ Thái Hà đã chúc mừng Đức Tổng Giuse. Ngài cho biết, Đức Tổng là người có lòng yêu mến Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Trước đây nhiều lần Đức Tổng đã đến ngôi Đền Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà dâng thánh lễ kính Mẹ và hôm nay trong tư cách mục tử Tổng giáo phận Hà Nội ngài cũng đã dành thời gian để về bên Mẹ.

Nhà thờ giáo xứ Thái Hà hay cũng được gọi là Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà mỗi tuần vào ngày thứ Bảy đều có các giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nhất là ngày thứ Bảy đầu tháng. Năm nay, nơi ngôi đền nhỏ bé này, các ngày Mồng Một, Mồng Hai và Mồng Ba đều có giờ hành hương minh niên vào lúc 9 giờ 30 và thánh lễ lúc 10 giờ 00. Việc hành hương minh niên còn kéo dài đến hết mồng trong tháng Giêng đầu năm mới.

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.