Đừng bỏ họ lại phía sau: Các Giám mục Hoa kỳ yêu cầu Nhóm Nghị sĩ Da đen nhớ đến các trường Công Giáo.

 

Theo hãng tin Công Giáo – CNA ngày 31 tháng 7, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đang kêu gọi Nhóm Nghị sĩ Da đen (Congressional Black Caucus) ủng hộ các gia đình chọn gửi con cái họ đến các trường ngoài công lập, bao gồm cả các trường Công Giáo. Bức thư được đưa ra ước tính 500 trường Công Giáo có nguy cơ bị đóng cửa.

Bức thư được gửi đến Dân biểu Karen Bass, chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Da đen, với chữ ký của Giám mục Michael Barber của Oakland, Giám mục Shelton J. Fabre của Houma-Thibodaux, và Đức cha Joseph Perry, Giám Mục Phụ Tá của Chicago.

Barber là chủ tịch Ủy ban về giáo dục Công Giáo thuộc Hội đồng Giám mục Hoa kỳ; Fabre lãnh đạo Ủy ban thuộc HĐGMHK chống phân biệt chủng tộc; và Perry là người đứng đầu tiểu ban về các vấn đề của người Mỹ gốc Phi.

Sau khi lưu ý rằng các trường công đã yêu cầu thêm 300 tỷ đô la trong gói hỗ trợ coronavirus tiếp theo, các giám mục đã yêu cầu các gia đình của các trường ngoài công lập được coi là một phần của nhu cầu giáo dục toàn diện K12, vì học sinh ngoài công lập chiếm mười phần trăm tổng số học sinh K12.

Các giám mục yêu cầu 10% số tiền được trao cho các trường công lập phải được chuyển trực tiếp đến cộng đồng trường ngoài công lập để cung cấp viện trợ trực tiếp cho các gia đình dưới dạng học bổng dành cho các học sinh thuộc gia đình thu nhập thấp.

Các giám mục lưu ý rằng các trường Công Giáo ở khu vực thành thị chủ yếu phục vụ học sinh dân tộc thiểu số, và các trường này có nguy cơ bị đóng cửa do dịch Covid-19 đang diễn ra. Tại Tổng giáo phận New York, nơi 20 trường học không mở cửa lại vào mùa thu, 91% học sinh theo học tại các trường Công Giáo nội thành là nhóm dân tộc thiểu số. Gần ba trong số bốn học sinh tại các trường Công Giáo nội thành ở New York sống trong mức nghèo hoặc dưới mức nghèo liên bang.

Những trường này có lợi cho sinh viên của họ và cần phải mở, họ đề nghị.

“Giáo dục Công Giáo đã đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng nhiều người từ nghèo đói sang một tương lai nhiều hy vọng hơn, ” các giám mục nói, trích dẫn nghiên cứu chỉ ra rằng các trường Công Giáo đã thu hẹp khoảng cách thành tích trong các khu dân cư thu nhập thấp.

“Học sinh càng nghèo và càng có nguy cơ cao, là học sinh càng đạt được nhiều thành tích tương đối trong các trường Công Giáo, ” các giám mục tuyên bố. “Một đứa trẻ da đen hoặc Latinh có khả năng tốt nghiệp trung học cao hơn 42% và có khả năng tốt nghiệp đại học cao gấp hai lần rưỡi nếu đi học trường Công Giáo.”

“Các gia đình người da đen đang theo học tại các trường Công Giáo đang trông cậy vào bạn, cũng như các gia đình có trẻ em ở trường công lập, ” các giám mục cho biết.

“Xin vui lòng đừng bỏ họ lại phía sau chỉ vì họ coi trọng phúc lợi lịch sử và trường tồn của các trường Công Giáo chúng tôi dành cho con cái của họ.”

Trên khắp nước Mỹ, có 1, 7 triệu trẻ em theo học tại hơn 6.000 trường Công Giáo. Học sinh dân tộc thiểu số chiếm 21, 8% tổng số ghi danh, và khoảng một trong năm học sinh tại một trường Công Giáo không phải là người Công Giáo.

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP

Nguồn: http://www.vietcatholic.net/News/Html/257724.htm