Gần 30 linh mục trẻ thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tham dự Hậu Học Viện

Gần 30 linh mục trẻ thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã tham gia chương trình Hậu Học Viện tại Cộng Đoàn Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn, số 38 Kỳ Đồng, Q.3

Chương trình Hậu Học Viện khai mạc vào sáng thứ Ba, ngày 06/04/2021 và kết thúc vào chiều thứ Sáu, 09/04/2021.

Trong 4 ngày, quý cha được lắng nghe cha giáo Phaolô Nguyễn Đình Vịnh, Dòng Phanxicô hướng dẫn về Mục vụ tư vấn. Những nguyên tắc, kỹ năng, cách thức trong tư vấn mục vụ. Ngoài ra các cha cũng dành nhiều thời gian để thảo luận, chia sẻ với nhau những câu hỏi mà ban tổ chức đưa ra:

– Hội Thánh đang chờ đợi và cần những linh mục như thế nào ?

– Nhà Dòng đang chờ đợi những gì nơi anh em ?

– Người giáo dân (những giáo dân tốt lành, thánh thiện) chờ đợi những gì nơi anh em ?

Quý cha chia thành các nhóm để chia sẻ ba câu hỏi trên và sau đó cùng nhau chia sẻ qua câu hỏi: Tôi phải làm gì để trở thành linh mục như Hội Thánh mong muốn, Nhà Dòng chờ đợi và anh chị em giáo dân chờ đợi ?

Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Phó Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hiện đang phụ trách chương trình Hậu Học Viện. Trong 4 ngày Hậu Học Viện năm nay có cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh, Bề trên Dòng Chúa Cứu Thế Phú Dòng, Xuân Lộc đồng hành với quý cha Hậu Học Viện.

Chương trình Hậu Học Viện là thời gian đào tạo liên tục dành cho các linh mục trẻ sau khi chịu chức theo Quy Luật của Hội Dòng. Hiện Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam quy định sau khi chịu chức linh mục, ngoài chương trình thường huấn hàng năm dành cho mọi linh mục, các linh mục mới chịu chức trong 3 năm sẽ có chương trình đào tạo riêng gọi là Hậu Học Viện.

Truyền Thông Thái Hà

Ảnh: FB. Hoa Trên Ngàn