Gặp mặt thân nhân các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội

Sáng 10.02.2018, gần 100 thân nhân các tu sĩ, dự tu DCCT tại Miền Bắc đã gặp có buổi gặp mặt tại Tu viện DCCT Hà Nội nhân kết thúc năm Âm lịch 2017.

Ngoài thân nhân quý cha, quý thầy và anh em dự tu DCCT tại Miền Bắc, buổi gặp mặt cũng có sự tham gia của Cha Sebastian Dato, Tổng Cố Vấn DCCT để chung chia niềm vui vào ngày cuối năm.

Lúc 10 giờ 00 cùng ngày đã có thánh lễ đồng tế tạ ơn cuối năm do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện DCCT Hà Nội chủ tế và cha Sebastian Dato, Tổng Cố Vấn DCCT giảng lễ.

Trong thánh lễ, cách riêng trong bài giảng, cha Sebastian Dato, Tổng Cố Vấn DCCT mời gọi mọi người tin tưởng, phó thác vào lòng yêu mến Mẹ Maria dưới tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp và noi gương các nhân đức của Mẹ, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn thử thách.

Ngày gặp mặt nhân nhân quý cha, quý thầy và các em Dự tu tại DCCT Hà Nội trở thành ngày gặp mặt hàng năm từ nhiều năm nay.

Trong ngày gặp mặt này, thân nhân quý cha, quý thầy và các em dự tu chúc tết Nhà Dòng. Đây cũng là dịp để Nhà Dòng thông tin đến thân nhân, đến các gia đình có con dâng hiến cuộc đời cho Chúa trong Dòng Chúa Cứu Thế những thông tin về Nhà Dòng, cũng như chương trình đào tạo, mời gọi các gia đình cầu nguyện cho ơn gọi, cho con em mình, nhất là đối với gia đình các em dự tu mới bắt đầu tìm hiểu Nhà Dòng.

Truyền Thông Thái Hà

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.